Positive Thinking to Positive Energy Program

รหัสหลักสูตร: 65270

จำนวนคนดู 34 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Positive Thinking to Positive Energy Program
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 12 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 27 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

ฝึกปรับวิธีคิดเป็นเชิงบวกเพื่อสร้างพลังบวกในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์เชิงลบต่างๆ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

หัวข้อที่ 1 ภาพรวมการคิด และ ทัศนคติเชิงบวก (บรรยาย+แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)

คำอธิบาย เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการของการคิด ผลกระทบของการคิด องค์ประกอบของการเกิดทัศนคติ ผลกระทบของทัศนคติเชิงลบและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและเข้าใจถึงความคิด ทัศนคติของผู้อื่นเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมืออีกทั้งยังช่วยให้เสริมทักษะการคิดนำไปสู่การคิดในรูปแบบอื่นๆ ได้

หัวข้อที่ 2 สร้างทัศนคติเชิงบวกด้วยหลักการ Positive Thinking to Positive Energy (กิจกรรม นาที)

คำอธิบาย ร่วมสร้างพลังบวกให้กับตนเอง ผ่านการทำกิจกรรมทั้ง 12 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. ค้นหาเสน่ห์ เห็นคุณค่าในตัวเอง 2. รู้จักชื่นชม เห็นคุณค่าสิ่งรอบตัว 3. ออกจากแรงดึงดูดของปัญหาเดิมๆ 4. เครียด คิดเยอะ คิดมาก มีทางออก 5. มองเห็นโอกาสในทุกปัญหาและการเปลี่ยนแปลง 6. สร้างจิตใต้สำนึกให้มีความสุข 7. ลดความสมบูรณ์แบบ ลดยึดติด มองความเป็นจริง 8. เมื่อผิดหวังจะทำอย่างไร 9. เข้าใจผู้อื่นแบบไม่สูญเสียตัวตน 10. สุขกายและสุขใจต้องไปด้วยกัน 11. เข้มแข็งด้วยพลังของอดีต 12. สร้างจุดยืนที่มีความสุข พร้อมทำกิจกรรมกลุ่ม “เราจะสร้างวันทำงานให้มีความสุข”

หัวข้อที่ 3 พลังของการสื่อสารเชิงบวก (ฝึกปฏิบัติ)

คำอธิบาย ฝึกปฏิบัติการสื่อสารโดยปรับคำพูดเป็นเชิงบวก ลดคำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเชิงลบ และสร้างพลังของการพูดให้ดูมั่นใจด้วยการใช้โทนเสียง น้ำเสียงเสริมบุคลิกเชิงบวก พร้อมทำกิจกรรมกลุ่ม “Positive Self-talk”

หัวข้อที่ 4 เสริมพลังภาษกายเชิงบวก (ฝึกปฏิบัติ)

คำอธิบาย ฝึกปฏิบัติการแสดงออกทางภาษากายท่าทางต่างๆ ที่เป็นเชิงบวก มีพลัง ดูสมาร์ทและมั่นใจ ได้แก่ การแสดงสีหน้า การสบตา การใช้ลักษณะมือ ท่าทางในการยืน การนั่ง การเดิน การแนะนำตนเอง แนะนำผู้อื่น นำเสนองาน

วิทยากร

ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร Positive Thinking to Positive Energy Program
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, Positive Thinking to Positive Energy Program, Positive Thinking, Positive Energy Program

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด