ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

จำนวนคนดู 2275 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

*  เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ 

* พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเป็นผู้ช่วยอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารทุกระดับ

* ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขจากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา

บทบาทและความสำคัญของงานเลขานุการ

     “ผู้ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานของผู้บริหาร”

     ๏ ความสามารถดูแลรับผิดชอบงานแทนนาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของเลขานุการมืออาชีพ

เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ

๏  จัดระบบเอกสารอย่างไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน

   “เก็บแล้วไม่หาย  รวดเร็วเมื่อเรียกใช้  ค้นหาเจอเมื่อต้องการ”

     -  การแยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร

     -  กรณีศึกษา – ปัญหา และแนวทางแก้ไข

๏  การบริหารเวลาสำหรับเลขานุการ

๏  การสื่อสารทางธุรกิจที่ดี…. “หัวใจของงานเลขานุการ”

      -  การโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ / ราชการ

      -  การจดบันทึก  และเขียนข้อความเพื่อการสื่อสารที่ได้ผล

      -  ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร และแนวทางการแก้ไข

      -  การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

๏  เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์ คัดกรอง เอกสารเข้า-ออก เพื่อนำเสนอและส่งต่อ

๏  การใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ

      -  การใช้และพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุระและการประสานงานที่ดี

      -  การรับเรื่องและจดบันทึกทางโทรศัพท์

      -  เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้โทรศัพท์

      -  ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์

๏  การต้อนรับและการนัดหมาย

     -  การจัดทำตารางนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ

     -  การจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย

     -  การต้อนรับและรับรองผู้มาติดต่องาน

 ๏ การจัดการการประชุม

     -  บทบาทหน้าที่ของเลขาฯในที่ประชุม

     -  การแจ้งและนัดหมายผู้เข้าร่วมการประชุม

     -  การเตรียมการก่อนและหลังการประชุม

     -  วิธีการจดบันทึกการประชุม

     -  การจัดทำรายงานการประชุม

ศิลปะการครองใจคน

     ๏  เทคนิคการทำงานให้นายพอใจและประทับใจ

     ๏  การทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริหาร

     ๏  การทำงานร่วมกับบุคคลในสภาวะอารมณ์

          และบุคลิก / นิสัยต่างๆ

     ๏  ศิลปะการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เจ้านาย และตนเอง 

การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

     ๏  หลักมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข

     ๏  บันได 6 ขั้น  เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน วิทยากร / ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม Motiva กลุ่มงานจิตวิทยา การสื่อสาร การขาย การตลาด และการบริหาร           ทีมที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรด้านจิตวิทยา สถาบัน MTI-Motiva ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร [Total Communication Quality] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ [Call Center] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา คุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน จิตวิทยาในการทำง...

สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,800.00 บาท

6,800 บาท (บวก VAT7% = 7,276 บาท)

ราคาสมาชิก   6,000 บาท (บวก VAT7% = 6,420 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: secretary, เลขานุการ
รวมประเด็นเด็ดๆ ที่ผู้บริหารงาน และ HR มือใหม่ต้องรู้
3900บาท
อธิบาย ถาม-ตอบ 40 ประเด็นปัญหาเด็ดๆ เช่น ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ - ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0)
3900บาท
เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าความสำคัญของการเป็นหัวหน้าทีมที่มีต่องานและต่อองค์กร เข้าใจมุมมองเชิงการจัดการและเทคนิคแนวทางการเสริมสร้างความสามารถใน 4 เรื่อง ความสามารถในการคิด ความสามารถในทำงาน ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถใน
Microsoft PowerPoint (Advance)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint ที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องยึดติดกับเวอร์ชัน
Supervisor : หัวหน้างาน
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในคุณสมบัติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนเองในฐานะหัวหน้างานหรือผู้นำ สามารถแยกแยะลูกน้องได้ตามปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน เพื่อบริหารจัดการกับลูกน้องหลากหลายประเภท
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800 บาท (ยังไมบาท
ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนท
ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่
3900บาท
องค์กรกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR หลายองค์กรก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Function
C-TPAT PROGRAM  (New! Update Version!!)
3500บาท
เป็นโครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกา กับภาคธุรกิจเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้นำเข้าสินค้าไปยังอเมริกา ตัวแทนออกของ ผู้ขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องการค้าที่ถูกกฏหมาย และเพื่อเสร