เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

จำนวนคนดู 2679 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 ตุลาคม 2563 - 10 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

*  เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ 

* พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเป็นผู้ช่วยอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารทุกระดับ

* ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขจากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา

บทบาทและความสำคัญของงานเลขานุการ

     “ผู้ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานของผู้บริหาร”

     ๏ ความสามารถดูแลรับผิดชอบงานแทนนาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของเลขานุการมืออาชีพ

เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ

๏  จัดระบบเอกสารอย่างไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน

   “เก็บแล้วไม่หาย  รวดเร็วเมื่อเรียกใช้  ค้นหาเจอเมื่อต้องการ”

     -  การแยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร

     -  กรณีศึกษา – ปัญหา และแนวทางแก้ไข

๏  การบริหารเวลาสำหรับเลขานุการ

๏  การสื่อสารทางธุรกิจที่ดี…. “หัวใจของงานเลขานุการ”

      -  การโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ / ราชการ

      -  การจดบันทึก  และเขียนข้อความเพื่อการสื่อสารที่ได้ผล

      -  ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร และแนวทางการแก้ไข

      -  การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

๏  เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์ คัดกรอง เอกสารเข้า-ออก เพื่อนำเสนอและส่งต่อ

๏  การใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ

      -  การใช้และพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุระและการประสานงานที่ดี

      -  การรับเรื่องและจดบันทึกทางโทรศัพท์

      -  เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้โทรศัพท์

      -  ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์

๏  การต้อนรับและการนัดหมาย

     -  การจัดทำตารางนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ

     -  การจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย

     -  การต้อนรับและรับรองผู้มาติดต่องาน

 ๏ การจัดการการประชุม

     -  บทบาทหน้าที่ของเลขาฯในที่ประชุม

     -  การแจ้งและนัดหมายผู้เข้าร่วมการประชุม

     -  การเตรียมการก่อนและหลังการประชุม

     -  วิธีการจดบันทึกการประชุม

     -  การจัดทำรายงานการประชุม

ศิลปะการครองใจคน

     ๏  เทคนิคการทำงานให้นายพอใจและประทับใจ

     ๏  การทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริหาร

     ๏  การทำงานร่วมกับบุคคลในสภาวะอารมณ์

          และบุคลิก / นิสัยต่างๆ

     ๏  ศิลปะการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เจ้านาย และตนเอง 

การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

     ๏  หลักมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข

     ๏  บันได 6 ขั้น  เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี


Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยนำสินค้าไทยที่หาได้ง่ายๆรอบตัว มาลงขายบนเว็บไซต์ของต่างประเทศ เริ่มต้นทั้งทีต้องมีชั้นเชิง เนื้อหาเด็ด เทค...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน วิทยากร / ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม Motiva กลุ่มงานจิตวิทยา การสื่อสาร การขาย การตลาด และการบริหาร           ทีมที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรด้านจิตวิทยา สถาบัน MTI-Motiva ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร [Total Communication Quality] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ [Call Center] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา คุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน จิตวิทยาในการทำง...

สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,800.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
เบอร์โทรศัพท์ :028827598
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: secretary, เลขานุการ