สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ - โดยวิทยากรผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งบริษัทชั้นนำ โทร 0897737091

จำนวนคนดู 168 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ - โดยวิทยากรผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งบริษัทชั้นนำ โทร 0897737091
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)หลักสูตร การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

อบรมวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

@ Arize Hotel สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 3ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น

วิทยากร อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งบริษัทฯชั้นนำ


         ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้

         ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อมและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

         ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากท่านไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว ท่านจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในบางครั้งท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ท่านไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนิคต่างๆ และความเข้าใจเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด


วัตถุประสงค์

Ø ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี

Ø ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งรู้ถึงกระบวนการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกวิธี

Ø ทราบถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

Ø สามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุน

Ø วิธีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อควบคุมการขนส่ง

Ø มีความรู้ความเข้าใจในการจัดสายการการการขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการ outsource ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

Ø สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเที่ยวในการขนส่งเพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริง


หัวข้ออบรมสัมมนาหัวข้อการอบรมสัมมนา

Ø ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง

Ø ประเภท และพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท

Ø การจัดสายการขนส่งสินค้าอย่างถูกวิธี

Ø การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง

Ø การควบคุมและสั่งงานพนักงานขับรถ

Ø เทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

Ø การประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่ง

Ø มารยาทในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

Ø กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

Ø วิธีการคัดเลือก outsource และการบริหารการจัดการ

Ø การหาแหล่งรถขนส่งที่ราคาถูก และการทำสัญญา

Ø เทคนิคการตรวจเช็คและติดตามงาน

Ø การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

Ø วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน

     o การจ้างรถกรณีปกติ

     o การจ้างรถกรณีกะทันหัน

     o การจ้างรถกรณีพิเศษ

Ø การตรวจสอบและติดตามงานการจัดส่ง

Ø การวัดผลและการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่ง และรายงานปัญหา

Ø วิธีการคิดและคำนวณค่าขนส่งเพื่อทราบราคาต้นทุน

Ø ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

Ø การวัดประสิทธิภาพและการจัดทำ KPIสำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณพัชมน 089 773 7091

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com


วิทยากร

วิทยากร อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี 

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งบริษัทฯชั้นนำ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, วิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี, ควบคุมและสั่งงานพนักงานขับรถ, ควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน, ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน, ตรวจสอบและติดตามงานการจัดส่ง,hrdzenter