หลักสูตร Effective Communication Skill (เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

จำนวนคนดู 2603 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 • ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์
 • ใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย เป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร
 • สำรวจตัวเอง วิเคราะห์ผู้อื่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรมสัมมนา

 1. กรอบความคิดและทัศนคติในการสื่อสารเชิงบวกและสร้างสรรค์
 2. อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารงานบริการที่ผิดพลาด
 3. เทคนิคในการสื่อสารกับผู้ฟังประเภทต่างๆได้อย่างตรงจุดและโดนใจ
 4. อาวุธสำหรับการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ
 5. เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อเป็นนักสื่อสารที่มีเสน่ห์
 6. เทคนิคในการพูดเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ
 7. การสื่อสารเพื่อให้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างเต็มใจ
 8. การให้ Feedback ที่ให้กำลังใจและสร้างความเปลี่ยนแปลง
 9. การตั้งคำถามที่ดีของการสื่อสาร
 10. ตระหนัก สำรวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร


Sponsored
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,การสื่อสาร,hrdcentertraining, อบรมสัมมนา,communication,hrdcentertraining, อบรมสัมมนา,อาจารย์ธนกฤต,hrdcentertraining, เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, effective communication skill, อบรมสัมมนา,hrdcentertraining