เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

จำนวนคนดู 289 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำนำ

          ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือ ในองค์กร มักจะพบคำถามที่ว่า .....จะใช้สมองอย่างไร ถึงจะคุ้มกับสมองที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่และคุ้มค่า.....จะใช้ชีวิต และเวลาอย่างไร.......ถึงจะมีความสุขได้ครบวงจรและมีคุณค่า ? ผู้เชี่ยวชาญที่มีอัจฉริยภาพ ได้วิจัยไว้ว่า ไม่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัว เพราะเต็มไปด้วยวิธีการ เทคนิค ที่หลากหลาย แต่อยู่ที่การรู้จัก “การบริหารศักยภาพของตนเองด้านความคิดอย่างสร้างสรรค์” เป็นผลให้สามารถสร้างทางเลือกได้มากมาย แทนที่จะยึดติดอยู่กับกรอบของประสบการณ์ ความรู้ หรือ ความเคยชินเดิมๆ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับคนที่มีเป้าหมายแน่นอน ชุบชีวิตจิตใจของท่านให้มีชีวิตชีวาด้วย “เป้าหมายที่แน่นอน” แล้วในทันที จิตใจของท่านจะมีอำนาจมหาศาล ที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่สอดคล้องกับเป้าหมายสิ่งนั้น ในภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ พลังสติปัญญาที่เกิดจากวิธีการคิดอย่างเป็นระบบเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์การจัดการที่แหลมคมที่สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงได้ 

     ดังนั้น อาวุธที่สำคัญในการฝ่าวิกฤตและสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ก็คือ

      - การเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคสุดยอดแห่งการสร้าง “ระบบความคิดสร้างสรรค์” (Creativity Systematic Thinking)

      - การบริหารความคิดสร้างสรรค์ (See what no one else is seeing and think)

      - การนำความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (AQ)

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. เส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 

· การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง (แบบทดสอบ) 

· กุญแจสำคัญนำไปสู่ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ 

· คุณลักษณะแห่งความคิดสร้างสรรค์ 

2. แรงขับเคลื่อนสู่อนาคต 

· การเปลี่ยนกรอบความคิดและพฤติกรรม 

· การมองในสิ่งที่คนอื่นไม่ทันได้มอง 

............รู้ที่จะมองอย่างไร 

..........การบันทึกสิ่งที่มองเห็น 

                     (Mind Mapping) 

· การนำความคิดใหม่มาใช้ “ทดลอง” และ “ปฏิบัติ” 

3. ความมุ่งมั่นปฏิบัติ 

· การสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ 

· ฝึกปฏิบัติ : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ด้วยเทคนิค “Mind Mapping”  

วิธีการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ความคิดสร้างสรรค์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด