เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแบบมืออาชีพ (Credit Life Insurance – Selling Expert)

รหัสหลักสูตร: 65864

จำนวนคนดู 4895 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแบบมืออาชีพ (Credit Life Insurance – Selling Expert)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ในปัจจุบันในธุรกิจธนาคารที่ให้สินเชื่อบ้าน ได้มีการนำเสนอบริการที่ลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าของธนาคารมากมายโดยเฉพาะ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ซึ่งเป็นประกันที่มีความสำคัญกับลูกค้าผู้กู้บ้านเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความเข้าใจในเรื่องนี้ยังน้อยอยู่ อีกทั้งผู้เสนอขายเองก็ยังมีการเรียนรู้ในเรื่องผลประโยชน์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อยังไม่มาก นำมาซึ่งการขายผิดที่วิธี หรือขายแบบเน้นลดดอกเบี้ยเงินกู้เพียงเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วผลประโยชน์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมีประโยชน์มากที่สุดกับลูกค้าผู้กู้ซื้อบ้าน จึงเป็นที่มาของการทำหลักสูตรนี้ เป็นการชี้แนะวิธีการขายที่ถูกต้องกับผู้ขายและช่วยให้ผู้ขายสื่อสารให้ลูกค้ามีความเข้าใจผลประโยชน์ที่แท้จริง นำมาซึ่งผลงานยอดขายตามเป้าหมายของคนขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารนั้น ๆได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อผ่าน Sales Story

3. ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบว่าถ้าบ้านไม่ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ผลจะเป็นอย่างไร ?

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจประเภทของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA, MLTA)

5. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจอัตราดอกเบี้ยธนาคาร และประเภทสินเชื่อของธนาคาร

6. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจลักษณะของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน และข้อดีข้อเสีย

7. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ข้อดี – ข้อเสีย ของกรณีจ่ายเบี้ยเงินสด และ กรณีกู้เบี้ย

8. ผู้เข้าอบรมได้รับความเข้าใจเงื่อนไขการตรวจสุขภาพอย่างง่าย และวิธีสื่อสารให้ลูกค้าอยากไปตรวจสุขภาพ

9. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ(New Loan & Refinance)

10. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการจับสัญญาณการซื้อลูกค้า และปิดการขาย

11. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการตอบข้อโต้แย้ง (ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน)

12. ผู้เข้าอบรมจะฝึกฝนการขายด้วยการ Role – Play (ทั้งกรณีNew Loan & Refinance)


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.Workshop : ปัญหาที่แท้จริงของการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

2.ประโยชน์ของการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อผ่าน Sales Story

3. ถ้าบ้านไม่ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ผลจะเป็นอย่างไร ?

4. ประเภทของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA, MLTA)

5. อัตราดอกเบี้ยธนาคาร MLR , MOR , MRR และประเภทสินเชื่อของธนาคาร

6.ลักษณะของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน และข้อดีข้อเสีย

7. ข้อดี – ข้อเสีย ของกรณีจ่ายเบี้ยเงินสด และ กรณีกู้เบี้ย

8. เงื่อนไขการรับประกันและการตรวจสุขภาพอย่างง่าย และวิธีสื่อสารให้ลูกค้าอยากไปตรวจสุขภาพ

9.เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ(New Loan & Refinance)

10.เทคนิคการจับสัญญาณการซื้อลูกค้า และปิดการขาย

11. การตอบข้อโต้แย้ง (ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน)

12. ฝึกฝนการขายด้วยการ Role – Play (New Loan & Refinance)


วิธีการอบรม 

การบรรยาย การถามตอบแบบสื่อสาร 2 ทาง โดยใช้การเล่าเรื่อง Sales Story และให้ผู้เข้าอบรมระดมความคิดปัญหาอุปสรรคการขาย และข้อโต้แย้งในรูปWork shop รายเดี่ยว และวิทยากรจะสรุปหาแนวทางแก้ปัญหา  


บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน 17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อรถยนต์ บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารสาขาสถาบันการเงิน พนักงานสถาบันการเงินที่ต้องขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน, ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแบบมืออาชีพ (Credit Life Insurance – Selling Expert)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมขายประกันชีวิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)