9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ

จำนวนคนดู 824 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
Soft Skill เป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับงานวิชาชีพที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

มีทักษะ ทางเทคนิค(Technical Skills) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี การพัฒนา Soft Skills เรื่องต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพ ให้ก้าวรุดหน้าไป

อีกขั้นหนึ่ง


หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.


หัวข้อสัมมนา

1. ความแตกต่างระหว่าง Technical Skills กับ Soft Skills

2. ทำไม Soft Skills จึงเป็นเรื่องสนุกและเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ?

3. แบบทดสอบเพื่อสำรวจประเมิน Soft Skills

4. กรณีศึกษาที่น่าสนใจของการใช้ Soft Skills สำหรับนักวิชาชีพ

5. กรณีศึกษาบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จ กับการใช้ Soft Skills อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผลสำรวจระดับทักษะที่พบและจำเป็นต้องมีของคนทำงาน (Leadership Test)

7. 9 Soft Skills for Professional : เทคนิคการสร้างและพัฒนา Soft Skills

• Descriptive Writing Skills : การเขียนเชิงบรรยาย

• Communication Skills : ศิลปะการสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(การ Brief – การรับ Brief / การ React / การรายงาน / การสรุป)

• Technology Skills : ทักษะทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และการใช้สื่อ online เพื่อ การทำงาน

• Presentation Skills : การนำเสนอ - Advisory Skills : ทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำ

• Big picture thinking Skills: การคิดเชิงภาพรวม - Analytical thinking Skills : การคิดเชิงวิเคราะห์

• Self-confidence : การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและทีมงาน

• Time management (for Team) Skills : การบริหารเวลาสำหรับทีมงาน

8. ทำแบบทดสอบการประเมินตนเองหลังการอบรม

9. ถาม-ตอบปัญหา


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: work skills, ทักษะการทำงาน, soft skills, เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ