อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA"

จำนวนคนดู 796 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ คือการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญรวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ทางการค้าและการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการค้ากับผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ และกระจายองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศไปสู่ท้องถิ่น
หัวข้ออบรมสัมมนา
24 มิถุนายน  2562

ช่วงเช้า

 - เติมความรู้การตลาด “เรื่องเยอะ” ไม่ใช่ “เรื่องใหญ่”

 - เทคนิคพิชิตตลาดด้วย Big Data 

 - วางแผนการตลาดง่าย ๆ ด้วย Online Platform 

ช่วงบ่าย

- Workshop รู้และเข้าใจไม่พอ ต้องบอกต่อได้

25 มิถุนายน  2562

ช่วงเช้า

- ความรู้หัวข้อ “แผนธุรกิจ”....กำหนดทิศทางสู่ความสำเร็จ

 - เอกสารส่งออก...แค่แม่นยำก็ทำได้ 

ช่วงบ่าย

- Workshop รู้และเข้าใจไม่พอ ต้องบอกต่อได้

Sponsored
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, พี่เลี้ยงทางการค้า, อบรบด้านการส่งออก, ส่งออก, Trainers