ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

ครูลูกนัท

วนัสนันท์  จันทร์นิ่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การสร้างแบรนด์ Personal Branding & Image, การเข้าสังคม)

จำนวนเข้าชม 1038 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ครูลูกนัท ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะสังคม การดูเเลภาพลักษณ์และการสื่อสาร ด้วยทฤษฏีทางจิตสังคม สู่การเเสดงออกที่น่าประทับใจเเละเป็นที่จดจำ

ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต แพทยศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ สาขาสุขภาพจิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ×    Good Professional Practice for Psychosocial for research and treatment Certificate. 

 × Personality and Social skills certificate 

ประสบการณ์

 × ผู้ดูแลด้านภาพลักษณ์ และการสื่อสารมวลชนระดับองค์กรเอกชน บุคคล และภาครัฐ ประสบการณ์ 12 ปี

    × Miss Intercontinental 2010 × Asian ×Miss Cordiality ,Miss Thailand World 2009

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

×     หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ เเละการสื่อสารแบรนด์ ผ่านการนำเสนอ  


×    การดูแลภาพลักษณ์  และบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร

 

×     หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การแต่งหน้า การสื่อสารแบรนด์ สำหรับพนักงาน

 

×     หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเชิงลึก การเข้าใจตนเอง สู่การแสดงออก เเละการแก้ปัญหาภายในองค์กร   

 

×     หลักสูตรการใช้เสียงเพื่อการนำเสนอ และการพูดต่อหน้าสาธารณะชน   สำหรับผู้บริหารและพนักงาน  

 

×     หลักสูตรการสื่อสาร ภาษากาย และการเคลื่อนไหว  

 

×     หลักสูตรการสร้างความประทับใจและการสานความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

×     หลักสูตร Table manner & Dinning Etiquettes 

 

×     หลักสูตรการจัดการเวลา และการตัดสินใจด้วยทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตสังคม 

 

×     หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางสังคมเชิงลึก และความฉลาดทางอารมณ์

 

×     หลักสูตรการดูแล เข้าใจผู้ป่วยซึมเศร้าในที่ทำงาน

 

×     ผู้นำกลุ่มบำบัดความเครียด ความกังวล Burnout ภาวะซึมเศร้าจากการทำงาน

 

 

 

Sponsored
Basic MS PowerPoint

         ไม่อยากปฏิเสธได้ว่า ในปัจจุบันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ถือว่ามีความ...

ดูรายละเอียด
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E.2562)

Øผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทัน...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »