บันทึกสำเร็จ...

ครูลูกนัท

วนัสนันท์  จันทร์นิ่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การสร้างแบรนด์ Personal Branding & Image, การเข้าสังคม)

จำนวนเข้าชม 24153 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ครูลูกนัท ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะสังคม การดูเเลภาพลักษณ์และการสื่อสาร ด้วยทฤษฏีทางจิตสังคม สู่การเเสดงออกที่น่าประทับใจเเละเป็นที่จดจำ

ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต แพทยศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ สาขาสุขภาพจิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 × Personality and Social skills certificate 

ประสบการณ์

 × ผู้ดูแลด้านภาพลักษณ์ และการสื่อสารมวลชนระดับองค์กรเอกชน บุคคล และภาครัฐ ประสบการณ์ 12 ปี


Sponsored

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ครูลูกนัท วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม

  • ทั้งหมด
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • การบริการ
  • การพัฒนาตนเอง
  • การสื่อสาร
  • การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »