“การเพิ่มผลิตภาพผ่านการส่งเสริมความรักภายในองค์การ” (Productive with LOVE)

จำนวนคนดู 688 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“การเพิ่มผลิตภาพผ่านการส่งเสริมความรักภายในองค์การ” (Productive with LOVE)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
“การเพิ่มผลิตภาพผ่านการส่งเสริมความรักภายในองค์การ” (Productive with LOVE)

พบกับแนวคิดและแนวทางการส่งเสริมความรัก ความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์การ เทคนิคการวางแผน กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้สำเร็จร่วมกัน ผ่านการถ่ายทอดของวิทยากรนักกิจกรรมพัฒนาองค์การอารมณ์ดี ผู้มีพลังแห่งความรักล้นเปี่ยม

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.องค์กรกับพลังแห่งความรัก

2.วางเป้าหมายด้วยสูตร 4 4 4

3.สำเร็จไวในการทำงานคือทำเป็นทีม


Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกผ่านเวปอีเบย์

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีเบย์ที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยน...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร Professional Conversation Skills ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม1)ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด2)ความ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: องค์การ, องค์กร, ความรัก, สามัคคี