4M Change Control and Effective Implementation การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิ

จำนวนคนดู 1341 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
4M Change Control and Effective Implementation  การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 27 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

กระบวนการวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่ดีย่อมนาไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพเราต้องมาทำความเข้าใจกับ 4M ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้อกาหนด และปัจจัยต่างๆ ของ 4M ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านคน (Man) ปัจจัยด้านเครื่องจักร (Machine) ปัจจัยด้านวัตถุดิบ (Materials) และวิธีการ (Method) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 นี้จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ให้การสนับสนุน ปัจจัยด้านการดำเนินงาน โดยลดต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดและสามารถควบคุม (Controlling) และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เองผู้บริหารจึงต้องให้ความสาคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ด้านให้บรรลุตามเป้าหมาย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้และเข้าใจความสำคัญในการจัดการด้าน คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Materials) และวิธีการ (Method)

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการการควบคุม คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Materials) และวิธีการ (Method) เพื่อให้สามารถปรับการทำงานและเข้าใจการเปลี่ยนและควบคุมการเปลี่ยนแปลง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและการประยุกต์ใช้การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M และสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการผลิต, การส่งมอบสินค้า และการบริการได้ตามข้อกาหนด และเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 4M น้อยที่สุด

4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นประโยชน์ของการควบคุม การเปลี่ยนแปลง 4M และนำ

ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง

กระแส 4C ที่เกิดขึ้น

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

Generation of People

•แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง

เหตุที่คนไม่กล้าเปลี่ยนตนเอง

ประเภทการเปลี่ยนแปลง

การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ by OPDFE

การบริหารเชิงกลยุทธ์

•ความสำคัญของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดการวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลง

•การพิจารณาข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และครอบคลุมกับข้อกำหนดลูกค้า

•กลยุทธ์สาหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผล

•ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระหว่างหน่วยงาน วางแผน, ขาย, จัดซื้อ, คลังสินค้า, การผลิต และจัดส่ง

•ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

• กรณีศึกษาตัวอย่างและการนำปัญหาจริงมาฝึกปฏิบัติ

• การตั้งคำถาม และจัดการคำตอบ

• สรุปประเด็น และอภิปราย การนำไปใช้


วิทยากร

บรรพต เทพฤทธิ์ (อาจารย์บรรพต)

บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการผลิต การจัดการดำเนินงานและการเพิ่มผลิตภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:อรัญญา
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร 4M Change Control and Effective Implementation การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: 4M Change Control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด