การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ ( Positive Thinking for Life )

จำนวนคนดู 71 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ ( Positive Thinking for Life )
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 15 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “คนเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน…ต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างของคน”

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีทัศนคติเชิงบวก”

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความคิดริเริ่ม”

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์”

6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการคิดอย่างเป็นระบบ”

7.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “เทคนิคการพัฒนาการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์”

8.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์”


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. กรณีศึกษาการคิดบวก และคิดลบ

2. ประเมินคุณลักษณะคิดบวก คิดลบ

3. กระบวนการคิด

4. ความแตกต่างของการคิดบวก คิดลบ

5. การพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นคนคิดบวก

6. การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นชิงบวก

7. การพัฒนาคำพูดให้เป็นคนคิดบวก

8. ตัวอย่าง และกรณีศึกษาการคิดบวกในการทำงาน

9. การพัฒนาการคิดบวกกับการใช้ชีวิตประจำวัน

10. การสร้างทีมงานให้เป็นคนคิดบวก

Workshop กิจกรรมระดมความคิด

•กิจกรรมเพื่อการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

•กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ

•เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น

•หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย)

•การคิดด้วยหมวก 6 ใบ, การคิดแบบผู้ชนะ 10 คิด

•การดักจับความคิด (Idea spotting)

•กระบวนการจัดลำดับความคิด

•การประยุกต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Map & Concept Map)

•เทคนิค “Look Good…Look Bad” (ถ้าจะต้องดูดีและไม่ดูแย่…จะต้องทำอย่างไรบ้าง)

•เทคนิค “สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น…ถ้ามันเป็นอย่างนี้…แล้วจะทำอย่างไร”

•เทคนิค “ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่…หรือสิ่งที่เป็นอยู่”

•เทคนิค “เข้าไปดูใกล้ๆ…ถอยไปดูห่างๆ”

•เทคนิค “ตรงกันข้าม”

•เทคนิค “คุณสมบัติและคุณประโยชน์”

•เทคนิค “Mind Map”

•เทคนิค “องค์ประกอบ”

•เทคนิค “ต้นน้ำ…ปลายน้ำ” ฯลฯ เป็นต้น


วิทยากร

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992

หากท่านต้องการสมัคร การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ ( Positive Thinking for Life )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การคิดเชิงบวก, positive thinking, การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์, Positive Thinking for Life, ทักษะคิดเชิงบวก, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด