เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

ตั้งค่าความสำเร็จด้วยแนวคิดการทำงานแบบคล่องตัว Agile Mindset to Success a Goal สำหรับบุคคลทั่วไป

รหัสหลักสูตร: 66646

จำนวนคนดู 53 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ตั้งค่าความสำเร็จด้วยแนวคิดการทำงานแบบคล่องตัว Agile Mindset to Success a Goal สำหรับบุคคลทั่วไป
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุคของการทำงานที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ต้องเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่แล้ว ที่ยากกว่าคือการทำงานให้ถูกต้อง ถูกใจ ทันสมัย และทันเวลา กับลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าอีก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทีเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานมากขั้นตอน ทำให้เป้าหมายงานที่ต้องแล้วเสร็จต้องคลาดเคลื่อนเลื่อนเวลาออกไป
การทำงานแบบ Agile ถือเป็นอีกทางรอดขององค์กรให้เกิดการทำงานที่เร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากมีหลายๆคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านช่วยกันวางแผน พัฒนานำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
     หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่า "ไปต่อดีหรือถูกทางไหม" แล้วจึงเดินหน้าต่อนั่น หมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
รูปแบบการบรรยาย
     -    4D Story telling  >> ประกอบไปด้วย 4 มิติ คือ ฟัง พูด ถาม ตอบ (นำกลับไปใช้งานง่าย ได้ผลจริง) )
รูปแบบกิจกรรม              
     -    โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ช่วงเริ่มต้นจาก ทบทวนทำความเข้าใจ จำลองเหตุการณ์นำกลับไปใช้ เขียนแผนโครงการ และกำหนดเป้าหมาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อที่ใช้บรรยาย
   1.  อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
                 -    Agile Mindset
                 -    Waterfall Process
                 -    Agile Software Development
            เรียนรู้มุมมอง แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ที่นำ "Agile" เข้ามาใช้ในการทำงานในฐานะ Project Manager และการคำนึงถึงเงิน เวลา คน และอื่น ๆที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
   2.  ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
            ท่านจะเข้าใจข้อดี-ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile ที่มีความแตกต่างกันด้วยกรอบการทำงาน (Framework) อย่างเป็นระบบ
   3.  วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
           ท่านจะเรียนรู้วิธีการทำงานแบบ Agile ส่งผลให้เกิดงานที่มีผลลัพธ์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว กระชับ งบไม่บานปลาย และค่อยข้างยืดหยุ่น และพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงรอบข้างได้เสมอ
   4.  กระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile
           ท่านจะเรียนรู้การให้ความสำคัญกับ "คน" โดยเน้นการทำงานร่วมกัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแม้ในช่วงท้ายของโครงการ และมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจไปสู่หน้างานให้เกิด Value
   5.  บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum
                 -    Product Owner
                 -    Scrum Master
                 -    Team Member
                 -    User
            ท่านจะได้เข้าใจความถนัดหรือเชี่ยวชาญของทีมงาน สามารถดึงจุดแข็งของตนเองและทีมงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาสู่การทำงานที่ลงตัว
   6.  เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum
            ท่านจะเข้าใจเทคนิคแนวคิดหลักๆของ Agile มาใช้ในการคิด วางแผน พัฒนากระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป ทีละนิด โดยการส่งมอบงาน Update กันอย่างต่อเนื่อง ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นด้วยการเล็งเห็นถึง Value ให้มากที่สุด
   7.  Scrum ‘s tools
                 -    Backlog
                 -    Sprint Phase
                 -    Daily Scrum Meeting
             ท่านจะเรียนรู้เครื่องมือการบริหารโครงการแบบ Agile ที่นำวิธีการทำงานของ Scrum มาใช้เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง ส่งมอบงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการแก้ไข
   8.  สรุปเนื้อหา และถามตอบ
             สรุปเนื้อหาแบบเข้าใจง่ายสนุก รูปแบบการเล่าเรื่อง Story telling และการให้คำปรึกษาถามตอบรูปแบบ Mentoring Style

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ตั้งค่าความสำเร็จด้วยแนวคิดการทำงานแบบคล่องตัว Agile Mindset to Success a Goal สำหรับบุคคลทั่วไป
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ตั้งค่าความสำเร็จด้วยแนวคิดการทำงานแบบคล่องตัว, Agile Mindset to Success a Goal, Agile Mindset to Success a Goal สำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด