อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน

จำนวนคนดู 73 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ  สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 10 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน คือ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด

2.เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในรายงานทางการเงิน

3.เพื่อเข้าใจกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน

4.เพื่อเกิดความเข้าใจความเสี่ยงจากการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

5.เพื่อมีพื้นฐานการตัดสินใจการลงทุนในโครงการ

6.เพื่อมีพื้นฐานในการบริหารสภาพคล่องในส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน

7.เพื่อมีพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรฝึกอบรม

1.ทำไมต้องจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน

Work shop &Coaching ให้เห็นถึงประโยชน์ของการตัวเลขทางการเงิน ทั้งในส่วนของงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด

2. อธิบายพื้นฐาน

-รายการที่สำคัญใน งบฐานะการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

-รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุน

-รายการในงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด

Work shop & Coaching ตัวอย่าง พร้อมทั้งตั้งคำถามให้เกิดการเรียนรู้

3.การอ่านและการนำไปใช้ ในส่วนของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

-กลุ่มสภาพคล่ออง

-กลุ่มการบริหารสินทรัพย์

-กลุ่มการบริหารหนี้สิน

-กลุ่มความสามารถในการทำกำไร

4.ความสำคัญของการบริหารสภาพคล่อง

Work shop & Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน ให้เกิดมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องในการดำเนินงาน

5.การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Work shop & Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในการวิเคราะห์พฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร อันนำไปสู่ผลลัพธ์เรื่องจุดคุ้มทุน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจด้านการขายและการผลิต

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน สำหรับการอบรมความรู้หลักการพื้นฐานที่สำคัญเท่านั้นที่สามารถนำไปอ่านและ

                                   วิเคราะห์ได้

ผู้เข้าอบรม พนักงาน และผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน


วิทยากร

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 10 วัน

ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992

หากท่านต้องการสมัคร อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การเงินที่ไม่ใช่การเงิน, การวิเคราะห์งบการเงิน, สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน, finance for non finance, อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ, การอ่านรายงานทางการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด