พัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน 4.0 (SOP 4.0)

รหัสหลักสูตร: 63293

จำนวนคนดู 746 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการทำงานเป็นระบบที่ดี ด้วยการทำงานที่ได้มาตรฐานที่ดีเสมอ

2. เพื่อลดความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

3. เพื่อประโยชน์ในการนำเอาคู่มือปฏิบัติงานไปสอนงานพนักงานใหม่

4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

5. เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมให้กับองค์กร เมื่อมีการปฏิบัติงานได้มาตรฐานตามคู่มือปฏิบัติงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้

●ประโยชน์ของการมีคู่มือปฏิบัติงาน

●ทำไมองค์กรต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน SOP Manual

●การจัดทำ Flow Chart ของกิจกรรมในองค์กร

●คู่มือฯ มีกี่ประเภท และควรเลือกแบบไหน

●การเขียนอธิบายที่ง่าย ชัดเจน และทำได้จริง

●การใส่รูปภาพ Check List ฟอร์ม ตาราง ในขั้นตอนปฏิบัติงาน

●หน่วยงานไหนควรเริ่มจัดทำก่อน

●การจัดทำคู่มือแบบห้าง MUJI ของญี่ปุ่น

●ทำไมต้องให้พนักงานที่ผลงานดีเป็นแบบอย่างในการจัดทำคู่มือฯ

●การจัดทำคู่มือฯควรเขียนแบบละเอียดหรือแบบกว้าง

•การเขืยนคู่มือฯเพื่อแก้ปัญหา เช่น พนง.ส่งเงินไม่ครบ...

●กลยุทธ์ในการนำเอาคู่มือฯไปใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

●การจัดทำคู่มือฯเพื่อทดแทนคู่มือฯเก่าที่ไม่เวิร์ค

●การนำเอาคู่มือฯเพื่อมาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

●การจัดระบบควบคุมเอกสารเมื่อต้องปรับปรุงอยู่เสมอ

●การนำเอาคู่มือฯไปใช้ในการอบรมและสอนงาน

●การนำเอาคู่มือฯไปใช้ในคอมพิวเตอร์และApp


ผลคาดว่าจะได้รับ

1. ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม องค์กรได้คู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ที่แล้วเสร็จประมาณ 50 % ไว้เป็นแนวทางเพื่อให้พนักงานทุกแผนกได้ใช้ปฏิบัติงาน

2. องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่ายจากการทำงานผิดพลาด

3. องค์กรสามารถแก้ปัญหาการเข้าออกของพนักงาน (Turn Over) ได้โดยการใช้คู่มือเป็นแนวทางในการสอนงานพนักงานใหม่ที่เข้ามาทดแทนพนักงานที่ออกไป

4. องค์กรสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร คล่องตัว และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน

5. ช่วยให้การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

6. สามารถยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีระบบที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ตรวจจากภายนอก (Auditor) พร้อมสำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

วิธีการอบรมสัมมนา

•การอบรมในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (SOP Manual)

•วิทยากรจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติ ในลักษณะ Workshop

•วิทยากรจะแบ่งผู้เข้าอบรมตามลักษณะหน้าที่งาน (Function)

•วิทยากรจะบรรยายในช่วงแรก แล้วแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าอบรมลงมือเขียนเอง ซึ่งวิทยากรจะช่วยเหลือในการเขียนคู่มือฯ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการอบรม จะได้ร่างคู่มือขององค์กร

Sponsored
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามาร...

ดูรายละเอียด
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับบริหาร ( Management )   ผู้จัดการทีมขาย (หรือที่เรียกกันคุ้นหูว...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คู่มือการปฎิบัติงาน

สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ...

ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564
ฟรี
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ