หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร: 63388

จำนวนคนดู 423 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 14 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาที่มาของปัญหา สาเหตุแห่งปัญหาและหนทางการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ก่อนการตัดสินใจแก้ปัญหา ช่วยให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ทั้งเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ ที่ส่งผลกระทบความเสียหายต่อคน ลูกค้าและองค์กร

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ปัญหาโดยปราศจากการวิเคราะห์ที่ดีและแก้ปัญหาได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.แนวความคิดและลักษณะของปัญหาที่ผู้ตัดสินใจต้องเผชิญ

2.การวิเคราะห์ข้อมูล (Information) ด้วยระบบการคิดแบบมีแนวทางที่ทางเลือกหลากหลาย

     - ข้อมูลที่มีความแน่นอน (Certain)

     -ข้อมูลที่มีความเสี่ยง (Risk)

     - ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน (Un-certain)

WORKSHOP : กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลกับการประเมินความเสี่ยงของปัญหาด้วยตารางเปรียบเทียบความเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจอย่างมีทิศทาง

3.ชนิดของการจัดการกับปัญหา (Type of Managerial Problem)

4.การวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของแผนงานการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

    - ทราบว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้นคืออะไร

    - ทราบว่าสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุมีสิ่งใดบ้าง

    - สามารถหาวิธีการป้องกันและลดโอกาสการเกิดของสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุ

    - มีมาตรการป้องกัน ไม่ใช่การรับประกันว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้น

    -  มีวิธีการรับมืออย่างไร เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

    - ช่วยพัฒนาอุปนิสัย Proactive

5.กระบวนการวิเคราะห์ปัญหามาใช้กับแผน 5 ขั้นตอน

    - ระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

    - ระบุสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปัญหา

    -  ระบุมาตรการป้องกัน

    -  ระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

    -  ระบุมาตรการรับมือ

6.ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมมีทางเลือกที่ดีที่สุด

    -  ระบุจุดมุ่งหมาย

    -  กำหนดหลักเกณฑ์

    -  ประเมินทางเลือก

    -  พิจารณาความเสี่ยง

    -  ตัดสินใจเลือก

7.WORKSHOP : ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจตามชนิดของปัญหา การบริหารการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Managing Participation in Decision Making)

8.สรุปผลนำไปใช้ของการฝึกอบรม-สัมมนา และถามตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

อาจารย์พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการขายและบริการ ด้านการจัดการสำนักงาน และงานธุรการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด