Customer Approach : Drive a Business Forward “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคนิคการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย”

จำนวนคนดู 92 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Customer Approach : Drive a Business Forward “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคนิคการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย”
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

 หลักการและเหตุผล


            การช่วงชิงโอกาสในทางธุรกิจท่ามกลางยุคข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้บริโภคคาดหวังต่อสินค้าและบริการที่สูงขึ้น องค์กรที่สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นยำ ย่อมมีโอกาสที่จะเข้าถึงลูกค้าและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ทันท่วงที ภาคธุรกิจที่ประสงค์จะขึ้นเป็นผู้นำทางการตลาดจำต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์พัฒนาการของลูกค้า ซึ่งมีลักษณะความต้องการที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไป เพื่อคัดสรรรูปแบบกลยุทธ์ที่สามารถยิงตรงไปยังใจกลางความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างตรงจุด

หัวข้ออบรมสัมมนา

Section 1 ความจำเป็นและที่มา

1. เหตุผลและความจำเป็นในการวิเคราะห์ “ความเปลี่ยนแปลง” ของลูกค้า และผู้บริโภคในภาพรวม

2. เทรนด์และรูปแบบของทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง

3. ความเปลี่ยนแปลงของลูกค้ากับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ 360 องศา พร้อมกรณีตัวอย่าง

Section 2 การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง

4. การวิเคราะห์และจัดกลุ่มประเภทลูกค้า เพื่อรับมือกับ “ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน” อย่างเหมาะสม 

- สาเหตุที่การเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างสูงต่อธุรกิจ 

- ข้อจำกัดของการแบ่งลูกค้าตามการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) และจัดแบ่งกลุ่มประเภท ที่ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในปัจจุบัน 

- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของลูกค้าในยุคดิจิทัล 

Section 3 เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย

5. เทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรม และค้นหาความต้องการของลูกค้า ให้สอดคล้องกับธุรกิจ 

- การจัดทำ Customer Journey

- การกำหนด Customer Persona 

- การวิเคราะห์และแก้ปัญหา Pain Points 

- การนำเสนอกลยุทธ์ตาม Customer Journey Mapping 

6. เทคนิคการบริหารและสร้างประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า สู่การเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย

- การจัดทำ Customer Experience

- กลยุทธ์ในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

- การประยุกต์ใช้ Customer Experience เพื่อบริหารงานด้านการตลาด 

7. เทคนิคในการเข้าถึง (Approach) กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ทำอย่างไรให้ได้ใจมาก่อน

- เทคนิคการสื่อสารเพื่อชนะใจลูกค้า

- เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าแต่ละประเภท 

- การกำหนดบทพูดขายในแต่ละสถานการณ์ 

8. การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้าง Value ที่สูงสุด

Section 4 Case Study & Workshop

9. เข้าถึง 10 Lifestyle ตัวอย่างของลูกค้าที่ทุกองค์กรต้องเจอ !! พร้อม CASE STUDY 

  > ลูกค้ารักสะดวก (Easiness)

  > ลูกค้านักวางแผน (Cautious Planner)

  > ลูกค้าใจร้อน (Short Temper)

  > ลูกค้าสายประหยัด (Economical)

  > ลูกค้าชอบความหลากหลาย (Diversity)

  > ลูกค้านักกิจกรรม (Activist)

  > ลูกค้านักทดลอง (Inspired Adventurer)

  > ลูกค้าเกาะกระแส (Trend Enthusiast)

  > ลูกค้านักดิจิทัล (Digital Enthusiast)

  > ลูกค้าภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty)


10. Workshop : การหาลูกค้าเป้าหมายที่ใช่ และสร้างเทคนิคการขายของตนเอง

วิทยากร

ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

- อดีตผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเอกชนชั้นนำ, อาจารย์วิชาการบริหารการตลาดชั้นสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสงค์ รุ่งสมัยทอง

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด, การบริหาร)

ที่ปรึกษาประธานกิตติคุณ ด้านความรู้สึก (Advisor to Chairman Emeritus for Feelings) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

- ฝ่ายขาย

- ฝ่ายการตลาด

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า 

- ผู้ประกอบการ

- ผู้ที่สนใจ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว พระราม9

เขตดินแดง | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,900.00 บาท Early Bird : จองอบรมสัมมนา ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ลดทันที 200 บาท ทุกที่นั่ง

-เข้าอบรมสัมมนา 2 ท่าน รับส่วนลดทันที 500 บาท

-เข้าอบรมสัมนา 3 ท่าน รับส่วนลดทันที 1,000 บาท

สมาชิกสารวารธรรมนิติ : 4,200 บาท

บุคคลทั่วไป : 4,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ :02-555-0700 ต่อ 1
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร Customer Approach : Drive a Business Forward “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคนิคการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Customer Insight, การตลาด, วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, Customer Experience, Customer Journey, งานขาย