การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล

รหัสหลักสูตร: 64045

จำนวนคนดู 1475 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
ทักษะหรือ Skill คืออะไร และSkill มีกี่แบบ

ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge

และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes

ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร

บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix

ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร

และรูปแบบของ Skill Matrix (รายบุคคลและภาพรวม)

ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix

แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง

 - ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และข้อมูลอื่นที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำ Skill Matrix

             - วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)

 - กำหนดทักษะและให้ความหมายของทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง

 - กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators)

 - กำหนดกรอบการประเมินทักษะในแต่ละระดับ

 - จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix

การเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสู่การจัดทำหัวข้อการสอนงานแบบ OJT

การเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานประจำปี (รอบการประเมิน) เพื่อให้ใช้ Skill Matrix ได้ผลมากขึ้น

ฝึกปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix และการเชื่อมโยงเข้ากับหัวข้อการสอนงาน ประกอบด้วย

 - ฝึกวิเคราะห์รายการทักษะ และให้ความหมายทักษะ พร้อมคำแนะนำ

 - ฝึกกำหนดตัวชี้วัดทักษะในแต่ละระดับ พร้อมคำแนะนำ - ฝึกกำหนดวิธีการประเมินทักษะ พร้อมคำแนะนำ

 - ฝึกกำหนดหัวข้อการสอนงานตามระดับทักษะ พร้อมคำแนะนำ

 - ฝึกการให้คะแนนระดับทักษะตามโจทย์ตัวอย่าง

การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจนเช่น

     - นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills

             - อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง

             - กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน

 - กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน

 - การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: skill matrix, การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix, Skill Matrix Setting & Implementation, อบรมสำหรับฝ่ายบุคคล, ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix, ดร.ชัชวาล