OKRs เพื่อการบริหารงาน

จำนวนคนดู 113 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.OKRs คืออะไร

2.ทำไม Google จึงประสบผลสำเร็จในการนำมาใช้

3.ภาพรวมแนวคิดของ OKRs

4.OKR เหมาะกับองค์กรแบบไหน

5.หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)

6.การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร

7.เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO, KPIs, BSC และ OKRs

8.การสร้างแนวทางเพื่อนำ OKRs มาใช้ในองค์กร

9.การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs

10.Mindset และ วัฒนธรรม CFR

11.OKRs กับการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงาน และรายบุคคล

12.การติดตามและประเมินผล OKRs

13.สรุป OKRs


หัวข้ออบรมสัมมนา


Sponsored
หลักสูตรอบรม สุดยอดเลขานุการยุค 4.0

หลักการและเหตุผล          ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถด...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม Problem Solving and Decision Making

หลักการและเหตุผล    บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: okr, แนวคิด OKRs (Objective and Key Results), การนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร, OKR เหมาะกับองค์กรแบบไหน, บริหารฝ่าย hr, สัมมนาอบรมด้านบุคคล