หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ #รู้คน รู้งาน รู้ความต้องการขององค์กร

รหัสหลักสูตร: 65628

จำนวนคนดู 2208 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ #รู้คน รู้งาน รู้ความต้องการขององค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อเรียนรู้หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  เพื่อเรียนรู้แนวทางการสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 3.  เพื่อเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นและรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.  เพื่อนำหลักการความรู้ประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

 • หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ

             - ใครคือคนที่องค์กรต้องการ

             - บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

             - ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ

             - เรียนรู้คน จากโมเดลสัตว์ 4 ทิศ

 • การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน
 • เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ
 • การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา
 • การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผล
 • ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • Work Shop
 • ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house
 • ระดมสมอง และแชร์ความคิด
กรอบการฝึกอบรม : รู้คน รู้งาน รู้ความต้องการขององค์กร

   ช่วงที่ 1 :  รู้คน

 • ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จัก Open Mind
 • นำเข้าสู่เนื้อหาหลักสูตร
 • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ?
 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ
 • Work Shop เรียนรู้คน จากโมเดลสัตว์ 4 ทิศ
ช่วงที่ 2 : รู้งาน1

 • Work Shop : Lego Serious Play1
 • ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการจัดการ
 • เรียนรู้วงจรเดมิง Deming Cycle/วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ตอนที่ 1
ช่วงที่ 3 : รู้งาน 2

 • Work Shop : Lego Serious Play2
 • เรียนรู้วงจรเดมิง Deming Cycle/วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ตอนที่ 2
 • การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา
 • การวางแผน
 • การมอบหมายสั่งงาน
 • การติดตามประเมินผล
 • การควบคุมและแก้ไขปัญหา
 • การรายงานผู้บังคับบัญชา
ช่วงที่ 4 : รู้ความต้องการขององค์กร  

 • สรุปประเด็นสำคัญ
 • Q&A พร้อมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์จริงจากวิทยากร
 • สร้างคุณค่าการทำงานร่วมกัน Commitment อำลา

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ #รู้คน รู้งาน รู้ความต้องการขององค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเทคนิคการบริหารลูกน้อง, อบรมรู้คน รู้งาน รู้ความต้องการขององค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้