หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) อบรมในรูปแบบ Classroom

รหัสหลักสูตร: 67442

จำนวนคนดู 722 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) อบรมในรูปแบบ Classroom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

           การที่องค์กรต่างๆจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งการสื่อสารที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมไปถึงการก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร อีกด้วย

           การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างองค์กรต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างระบบงานที่ดี เพราะถึงแม้มีขั้นตอนในการทำงานที่ดีและพนักงานจะรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร แต่หากขาดการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ภารกิจก็ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้


วัตถุประสงค์

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

•สามารถเข้าใจหลักการรวมถึงหาแนวทางการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดี

•เรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง เพื่อเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า และบุคคลภายนอก

หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความหมาย และความสำคัญของการสื่อสาร

•ทฤษฎี Jo-Hari Windows (ความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ที่ดี)

•DISC การสื่อสารกับคนสไตล์ต่างๆ (เข้าใจความแตกต่างและเทคนิคการสื่อสารกับผู้คนที่หลากหลาย)

•case study ผลลัพธ์ กับ ความสัมพันธ์ที่ดี

•กุญแจความสำเร็จของการสื่อสาร

•workshop “บ้านมหัศจรรย์” (แบบทดสอบวัดทักษะในการสื่อสาร)

•กระบวนการในการสื่อสารและบริหารการสนทนา

•Workshop “NASA” (การรับมือกับความขัดแย้งและหาบทสรุปในการประชุม)

•การให้ Feedback เชิงบวกเพื่อพัฒนาการสื่อสาร

วิทยากร

ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

อบรมสำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านการขาย การบริการ และการบริหารทีม

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) อบรมในรูปแบบ Classroom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทฤษฎี Jo-Hari Windows, การสื่อสาร, DISC, เทคนิคการสื่อสาร, บริหารการสนทนา, การสื่อสารกับคนสไตล์ต่างๆ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด