registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ได้รับความก้าวหน้าใน สายอาชีพ
ดูหมวดหมู่ย่อย สัมมนาพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ
1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา 26 กันยายน 2017
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา