บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์โจ

ธัญเทพ  อิ่มเสมอ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,อสังหาริมทรัพย์ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การขาย การตลาด อสังหาริมทรัพย์)

จำนวนเข้าชม 725 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์โจสอนสินเชื่อบ้านด้วยหลักสูตรธนาคารง่ายๆนายหน้าและผู้สนใจก็เรียนได้

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

ประสบการณ์

2553 Sole Agent บริษัท แองเจิ้ลซิตี้ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

2558 Sole Agent บริษัท แองเจิ้ลเคนแอนด์สกาย ผู้จัดการการตลาดและภาคสนาม

2559 ธนาคาร SCB ตำแหน่งTL

2561ธนาคาร TMB ตำแหน่งGL

2563 เจ้าของบริษัท แอสเซ็ทโปรไทย(กรุ๊ป)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

สร้างเงินล้านจากงานประจำ

ไฟแนนซ์คอร์สสปีดเดย์

สินเชื่อเพื่อนายหน้าและนักลงทุน

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์โจ ธัญเทพ อิ่มเสมอ