บันทึกสำเร็จ...

สุรชัย  กรีวัชรินทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, เทคโนโลยี, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ)

จำนวนเข้าชม 5685 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชมาตรฐาน ICF และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Digital Transformation by ATSI
 • หลักสูตรการโค้ชขั้นพื้นฐานและองค์ความรู้ และการฟา (Facilitator) จาก White Rabbit Management
 • หลักสูตรการโค้ชมืออาชีพ และโค้ชผู้บริหารจาก ICF (International Coach Federation)
 • หลักสูตรการจัดการธุรกิจสตาร์อัพ หลักสูตร StartupX
 • หลักสูตรการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์มาใช้ในงานออฟฟิศอัตโนมัติ
 • หลักสูตรการนำเทคโนโลยีจาก Google มาใช้งานในงานออฟฟิศอัตโนมัติ
 • หลักสูตรการนำเทคโนโลยีการบริหารองค์กรจาก Zoho เพื่อการทำ Digital Transformation

ประสบการณ์

 • เจ้าของธุรกิจและที่ปรึกษา บริษัทให้บริการที่ปรึกษาและการนำเทคโนโลยีไปปรับเปลี่ยนองค์กรมากกว่า 20 ปี
 • การโค้ชผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไปตามหลักสูตร ICF
 • วิทยกรการฝีกอบรมทั้งด้านเทคโนโลยีและการจัดการมากกว่า 20 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยการเชื่อมโยงระบบดิจิตอลและข้อมูล

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 • หลักสูตรการบริหารองค์กรยุคดิจิตอล
 • หลักสูตรการบริหารงานบุคคลยุคดิจิตอล
 • หลักสูตรการบริหารลูกค้าและ Omnichannel communication
 • หลักสูตรการใช้ Google Form อย่างมีประสิทธิภาพ
Sponsored
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม

          การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดกา...

ดูรายละเอียด
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics: Strategy & Management)

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากเป็นกระบวน...

ดูรายละเอียด

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »