เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

สุรชัย  กรีวัชรินทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, เทคโนโลยี, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ)

จำนวนเข้าชม 7855 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชมาตรฐาน ICF และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Digital Transformation by ATSI
 • หลักสูตรการโค้ชขั้นพื้นฐานและองค์ความรู้ และการฟา (Facilitator) จาก White Rabbit Management
 • หลักสูตรการโค้ชมืออาชีพ และโค้ชผู้บริหารจาก ICF (International Coach Federation)
 • หลักสูตรการจัดการธุรกิจสตาร์อัพ หลักสูตร StartupX
 • หลักสูตรการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์มาใช้ในงานออฟฟิศอัตโนมัติ
 • หลักสูตรการนำเทคโนโลยีจาก Google มาใช้งานในงานออฟฟิศอัตโนมัติ
 • หลักสูตรการนำเทคโนโลยีการบริหารองค์กรจาก Zoho เพื่อการทำ Digital Transformation

ประสบการณ์

 • เจ้าของธุรกิจและที่ปรึกษา บริษัทให้บริการที่ปรึกษาและการนำเทคโนโลยีไปปรับเปลี่ยนองค์กรมากกว่า 20 ปี
 • การโค้ชผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไปตามหลักสูตร ICF
 • วิทยกรการฝีกอบรมทั้งด้านเทคโนโลยีและการจัดการมากกว่า 20 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยการเชื่อมโยงระบบดิจิตอลและข้อมูล

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 • หลักสูตรการบริหารองค์กรยุคดิจิตอล
 • หลักสูตรการบริหารงานบุคคลยุคดิจิตอล
 • หลักสูตรการบริหารลูกค้าและ Omnichannel communication
 • หลักสูตรการใช้ Google Form อย่างมีประสิทธิภาพ
Sponsored
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย ( Negotiation and Selling Techniques with Smart Personality )

          ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟา...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย สุรชัย กรีวัชรินทร์