เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฟรี หลักสูตร “การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร” ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ส.ค. 58 จ.สุราษฎร์ธานี

รหัสหลักสูตร: 25765

จำนวนคนดู 1319 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเชิงระบบ (System Approach)
หัวข้ออบรมสัมมนา
“การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร” 
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ฟรีสัมนา, อมรมฟรี, พลังงานฟรี, อุตสาหกรรมฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด