ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานยอมรับ

รหัสหลักสูตร: 65753

จำนวนคนดู 1839 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานยอมรับ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    ถ้าพูดไปแล้วทุกคนก็อยากมีความสำเร็จในชีวิตการทำงานด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าใครจะอยู่บทบาทไหนและบางคนก็เริ่มมาจากลำดับพนักงาน และก้าวหน้าต่อ ๆ ไปในการทำงานของตนเอง ซึ่งความเป็นพนักงานหากต้องการความสำเร็จเราต้อง ปฏิบัติงานให้หัวหน้าปลื้มก่อน หรือกด Like ให้กับเรา และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทีม ก็มาจากพนักงานที่ร่วมกันทำงาน และส่งผลให้ทีมมีผลงานที่ดีเช่นกัน ถ้าทีมใครได้ลูกน้องดี มากฝีมือ ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอน ใคร ๆ ก็อยากได้ร่วมงานด้วย องค์กรก็อยากรักษาทั้งคนที่เก่ง และคนดี ถ้าเราเป็นทั้งคนเก่ง คนดีรับรองว่าความเจริญก้าวหน้าในการทำงานย่อมอยู่ไม่ไกล หัวหน้าเองก็ชื่นชอบการพัฒนาตนเองควรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนควรตระหนักถึงการทำงานที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของหัวหน้าให้ได้ การเป็นลูกน้องจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องสามารถรับรู้ความคาดหวังของหัวหน้าและแบ่งเบาภาระงานได้ การพัฒนาตนเองให้เป็นที่ถูกใจของหัวหน้าและเป็นที่ยอมรับขององค์กรถือเป็นภาระหน้าที่ที่พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึง และพัฒนาตนเองเพื่อสามารถไปสู่ความสำเร็จของงาน

วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการการเป็นลูกน้องที่มีประสิทธิภาพและผลกระทบหากการทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ

   2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุงการทำงาน บรรยากาศการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นไปอย่างที่หัวหน้าต้องการ

   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักแนวคิดการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติในแง่มุมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่เป็นที่ยอมรับของหัวหน้าและองค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

   1. เรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จในการทำงาน

   2. เรียนรู้มุมมอง แง่คิด ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในองค์กรร่วมกัน

   3. เรียนรู้การสำรวจศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยในตนเอง

   4. เรียนรู้ความเข้าใจบทบาท และหน้าที่ ของการเป็นพนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพเพื่อการสนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้ประสบความสำเร็จในงาน

   5. เรียนรู้ความคาดหวังของหัวหน้างานที่มีกับลูกน้อง นำไปสู่การเป็นพนักงานที่ดี

   6. เรียนรู้การปรับ เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกที่ดี ในการพัฒนาตัวเองและทีมงาน

   7. เรียนรู้ข้อคิดเพื่อความเข้าใจที่ดีและถูกต้องต่อผู้บังคับบัญชา

   8. เรียนรู้ความเป็นพนักงานแบบไหนที่เป็นมืออาชีพ ที่หัวหน้าและองค์กรต้องการ

   9. เรียนรู้การสื่อสารที่ดี มารยาทการทำงานที่หัวหน้าปรารถนา

   10. เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานกับหัวหน้างาน และผู้อื่น

   11. เรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้นายทำงานได้สะดวก สบาย ขึ้นได้อย่างไรบ้าง

   12. เรียนรู้ประโยชนที่ลูกน้องจะได้รับจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือนาย

   13. เรียนรู้การตระหนักในคุณภาพของงานที่จะเป็นผลงานในการปฏิบัติงาน

   14. เรียนรู้เข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY ในการทำงานร่วมกับบุคคลรอบข้างในองค์กร

   15. เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และ 7 อุปนิสัยที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ

   16. เรียนรู้การหาสาเหตุเพื่อการลดปัญหาความผิดพลาดในขณะทำงานเพื่อให้ได้คุณภาพงาน

   17. เรียนรู้ 5 วิธีการทำงานให้ดีขึ้น และการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

   18. สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลภายในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานยอมรับ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานยอมรับ, In-house 6 Hrs

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด