หลักสูตร การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (high performance team building) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

รหัสหลักสูตร: 67416

จำนวนคนดู 1011 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (high performance team building) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

           องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารหน่วยงานต่างตระหนักถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และกลไกสำคัญที่จะผลักดันกระบวนการภายในขององค์กรให้ขับเคลื่อนเป็นทอด ๆ ไปนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยมองที่เป้าหมายขององค์กร
ในภาพรวมมากกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

          การสร้างทีมระหว่างหน่วยงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นพนักงานจึงจำเป็นต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงาน และมีเป้าหมายในการทำงาน
ที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อรวมเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (One Team One Goal) รวมไปถึงการปรับและพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตน
พัฒนางาน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ไปพร้อมๆกันทั้งองค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
 •  กิจกรรม Ice Breaking
 • แบ่งกลุ่ม เตรียมความพร้อม
 • “จำนวนลับนับให้ถูก” บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ของทีม
 • เตรียมความพร้อมทีม
 • “Pyramid” เรียนรู้การวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • “ตัก คีบ คาบ” เพื่อให้เห็นความสำคัญของทุกหน่วยงาน ต้องมีการวางแผน และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
 • “เก็บตัวเลข” มุ่งเน้นการจดจ่อกับเป้าหมายและบทบาทหน้าที่
 • “ท่อลำเลียง” ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จในงาน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่ต้องร้องขอ
วิทยากร

ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

อบรมสำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านการขาย การบริการ และการบริหารทีม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (high performance team building) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กิจกรรม Ice Breaking, จำนวนลับนับให้ถูก, Pyramid, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ท่อลำเลียง, พัฒนากระบวนการรู้คิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด