หลักสูตร : อบรม Project Feasibility วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ ** สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ** อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom

รหัสหลักสูตร: 67519

จำนวนคนดู 365 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร : อบรม Project Feasibility วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ ** สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ** อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
รอบที่

1

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          บนโลกธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ในแต่ละโครงการที่ดำเนินการอยู่ต้องตั้งอยู่บนปัจจัยพื้นฐาน นั่นคือ “ความคุ้มค่าทางธุรกิจของโครงการ และการประเมินความเสี่ยง” เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนแนวทางปฏิบัติเพื่อลดถอนความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด และที่สำคัญคือ “โอกาสและระยะเวลาของการคืนทุน” หลากหลายธุรกิจ และมากมายโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางด้านเม็ดเงิน แต่กลับก่อหนี้มหาศาล ซึ่งล้วนมาจากขาดการไตร่ตรงวางแผนและประเมิน Project Business Feasibility Study อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อลดความเสี่ยง และประเมินสถานการณ์โอกาสของความสำเร็จด้วยการนำศาสตร์ Data Anlytics มาผสมผสานกับรายละเอียดเจาะลึกของ Project Feasibility เพื่อให้ผู้บริหารรุ่นใหม่, ทายาทธุรกิจ หรือกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ Start-Up ได้นำไปประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

 • บรรยายเรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเบื้องต้นด้วย 5 ปัจจัย
 • 5 ปัจจัยสำคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ Scenario และตลาด 5-Force และ Business Data Analytics
 • เจาะลึกองค์ประกอบ Project Feasibility
 • บรรยายเรื่อง ประเมินศักยภาพของตลาดและสภาวะวิกฤติความเสี่ยง
 • Loss และ Yield ความเสี่ยงเกิดจากกระบวนการผลิตและบริการ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ
 • หลักการของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน Payback Period
 • เทคนิคการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนและใช้เครื่องมือ Excel เพื่อคำนวณ
 • WORKSHOP : ปฏิบัติการคำนวณ NPV และ IRR ด้วย Excel + Power BI
 • บรรยายเรื่อง Business Plan กับการศึกษาความเป็นไปได้ Feasibility Study
 • Mode of Entry และการตลาดระดับสูง Marketing Innovation Development
 • ความเป็นไปได้ด้านตลาดหรืออุปสงค์ (Market or Demand Feasibility)
 • PESTEL กับการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการและธุรกิจ
 • บรรยายเรื่อง Agile & Scum ประยุกต์การบริการจัดการโครงการและธุรกิจ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการปฏิบัติการ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางโครงสร้างองค์การ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน

วิทยากร
ดูประวัติ

วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์

อบรมสำหรับองค์กร และอื่นๆ (การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การสร้างแบรนด์, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, สำหรับหาคอนเนคชั่นและจับคู่ธุรกิจ)

ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสน่า อิมเพรสชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด, เป็นที่ปรึกษาทางด้านมหกรรม-เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และวิทยากรผู้ร่างหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการทางด้าน 1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องเดื่ม 2. งานพิธีการและรายละเอียดการค้าระหว่างประเทศ 3. กลยุทธ์ทางด้านบริหารและวางแผนธุรกิจ-การตลาด 4.ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าต่างประเทศ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาส...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • สำหรับผู้เริ่มต้น ปานกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0974746644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : อบรม Project Feasibility วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ ** สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ** อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, Project Feasibility Analysis, อบรม บริหารโครงการ, อบรม Project Feasibility Analysis, อบรมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, อบรม 2567

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด