เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

รหัสหลักสูตร: 32654

จำนวนคนดู 2178 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

พนักงานในองค์กรหลายคนที่มีประสบการณ์การทำงานมากมาย มีผลงานโดดเด่น และแน่นอนองค์กรคาดหวังที่จะให้มีพนักงานกลุ่มสอนงานแก่รุ่นน้อง และเมื่อได้พนักงานมาเสริมกำลัง สิ่งที่เราประสบปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง คือ พี่เลี้ยงที่คนเก่งงาน มักไม่เก่งคน อาจจะมีทัศนคติว่า การสอนงานแก่น้องใหม่จะเป็นการลดทอนความสำคัญของตนเอง หรือบางบางคนอาจจะมีทัศนคติที่ดีอยากสอนงานแก่รุ่นน้อง หากแต่ตนเองไม่มีทักษะการถ่ายทอด ทำให้รุ่นน้องสับสนกับบทเรียน ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ยากในการทำความเข้าใจกัน

            

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT จะทำให้พนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูงที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสอนงานและมีความรู้ในการถ่ายทอดงานแบบ OJT ทำให้องค์กร และพนักงานรุ่นพี่มีกำลังเสริมที่ดีเพิ่มขึ้น ทีมงานแข็งแกร่งและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป


วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนงาน

            2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT รวมทั้งได้ทำความเข้าใจบทเรียนด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม

            1. ทำไมต้องมีการสอนงานแบบ OJT

            2. ขั้นตอนและเทคนิคสำคัญของการสอนงานแบบ OJT

            3. การกำหนดวิธีการและแผนกการปฏิบัติการสอนงานแบบ OJT


วิธีการฝึกอบรม    บรรยาย  และฝึกภาคปฏิบัติ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด