หลักสูตร การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM : Total Quality Management)

รหัสหลักสูตร: 67290

จำนวนคนดู 817 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM : Total Quality Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           TQM เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่ง โดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้า หรือบริการ ให้ลูกค้าพึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ดร.โนริอากิ คาโน่ ได้สร้างโมเดลจาลองการบริหารงานออกมาเป็นรูปบ้านเพื่อสรุปแนวคิดการบริหาร โดยอาศัยช่องทางการบริหารนโยบายผ่านผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานหน้างาน ทั้งนี้พนักงานทุกระดับต้องมีแนวคิดต่าง ๆ เช่น การยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การยึดว่ากระบวนการถัดไปเป็นลูกค้าของเรา การใช้วงจรการบริหาร P-D-C-A คุณภาพสร้างได้ที่กระบวนการ การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงการจัดลำดับความสำคัญ การบริหารกระบวนการ การกำหนดมาตรฐาน และการป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ อีกทั้งใช้เครื่องมือช่วยต่าง ๆ เช่น QC เป็นต้น


วัตถุประสงค์การอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจแนวความคิดด้าน TQM
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจเครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบของ TQM
  • เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละแผนกสามารถนำแนวความคิดด้าน TQM ไปประยุกต์ใช้ที่หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รูปแบบการบรรยาย :

ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
• ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการนำ TQM มาใช้ในองค์กร

• แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ

• องค์ประกอบของคุณภาพ

• Attractive Quality VS Must-be Quality

• House of Quality (CONCEPTS - Technique - PROMOTIONAL VEHICLES)

• การบริหารนโยบาย (Policy Management)

• การบริหารงานประจาวัน(Daily Management)

• การบริหารงานตามภาระหน้าที่ (Cross-Functional Management)

• กิจกรรมพื้นฐาน (Bottom Up Activities)

• การแก้ไขปัญหา หรือ Problem Solving หัวใจสำคัญของ TQM

• แนวทางประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กร

• ถามตอบ-แลกเปลี่ยนประสบการณ์


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM : Total Quality Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม TQM, อบรมหัวใจสำคัญของ TQM, อบรม 2566, อบรม การนำ TQM มาใช้ในองค์กร, แนวทางประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กร, อบรม ปี 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด