หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ Modern Supervisory Skills อบรมในรูปแบบ Classroom

รหัสหลักสูตร: 67440

จำนวนคนดู 437 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ Modern Supervisory Skills อบรมในรูปแบบ Classroom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

         หัวหน้างานในปัจจุบันนอกจากการบริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วนั้น จะต้องบริหารบุคลากรที่อยู่ ในทีมให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงานให้คำแนะนำและการให้ข้อมูลป้อนกลับ ถือเป็นบทบาท สำคัญขอหัวหน้างานทุกคน เพื่อที่จะทำให้ผู้ต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์

 • หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน แนวคิด และหลักการในการบริหารภาวะผู้นำ ตั้งแต่การบริหารตนเองการบริหารผู้อื่น การบริหารงาน เกิดทักษะ และความมั่นใจนำไปสู่ความสำเร็จ

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • บรรยาย ทักษะการสื่อสาร เพื่อการบริหารงานรายวัน
 • Ask-Tell Model
 • การบรรยาย 4 บทบาทในการบริหารงานรายวัน
 • บทบาทที่ 1 การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

              1.หลักการตั้งเป้าหมายที่ดี SMART

              2.Work Shop “การตั้งเป้าหมาย”

 • บทบาทที่ 2 การวางแผน และจัดลำดับความสำคัญ (Planning and Priority)

              1.การจัดลำดับความสำคัญ (Time Matrix)

              2.Workshop “การจัดลำดับความสำคัญ”

 • บทบาทที่ 3 การสอนงาน (Coaching)

              1.หลักการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ I Do, We

              2.Do, You Do

              3.Workshop “การสอนงาน”

 • บทบาทที่ 4 การชื่นชมเพื่อสร้างกำลังใจ และการปรับทิศทาง (Feedback)

             1.หลักการารชื่นชมเพื่อสร้างกำลังใจ และการปรับทิศทาง

             2.Workshop “การฝึกการสื่อสารเพื่อ Feedback”

วิทยากร

ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

อบรมสำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านการขาย การบริการ และการบริหารทีม

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหาร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ Modern Supervisory Skills อบรมในรูปแบบ Classroom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานรายวัน, ทักษะการสื่อสาร, การวางแผน, จัดลำดับความสำคัญ, การสอนงาน, การชื่นชมเพื่อสร้างกำลังใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด