สร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าอาหารไทยบุกตลาดโลก (Food & Beverage Branding Inspirations)

รหัสหลักสูตร: 39279

จำนวนคนดู 593 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้อเรื่อง Food & Beverage Branding Inspirations ซึ่งมีความจำเป็นยิ่งสำหรับแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่กำลังเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันในตลาด เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การประชุมในหัวข้อนี้จึงมุ่งเน้นนำเสนอแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักการตลาดและนักปั้นแบรนด์ อาทิ ทำอย่างไรที่จะทำให้แบรนด์มีความสดใหม่สม่ำเสมอ เข้าถึงอารมณ์จับใจผู้บริโภค ได้รับทราบข้อมูลในแง่มุมใหม่ๆว่าผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้คุณค่าของแบรนด์ในจุดใด รับทราบข้อมูลสำคัญซึ่งจะเป็นเนื้อหาสาระที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านความรับรู้ถึงแบรนด์และภาพลักษณ์อันน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังนำเสนอการปกป้องแบรนด์ในมิติด้านกฎหมายที่นักการตลาดและนักปั้นแบรนด์ควรทราบ
หัวข้ออบรมสัมมนา
>> แนวโน้มการสร้างแบรนด์อาหาร เรียนรู้มุมมองด้านความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการสำคัญในการพัฒนาแบรนด์ ความเป็นแบรนด์ที่ตอบสนองวัฒนธรรมด้านอาหารและรูปแบบการรับประทานของผู้บริโภคยุคนี้ และสิ่งที่กำลังจะเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างแบรนด์

>> ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ทำความเข้าใจในพฤติกรรมและนิสัยที่นำไปสู่การสร้างแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยลักษณะของผู้บริโภค การสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ รูปแบบการใช้ชีวิตในกลุ่มหลักที่สัมพันธ์กับแบรนด์

>> ทางเลือกในการสร้างแบรนด์ผ่านการทำงานร่วมกับผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (OEM)

>> วงเสวนาของกลุ่มผู้ซื้อซึ่งใช้ชีวิตและซื้อสินค้า รวมถึงการมองความเป็นแบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

>> แนวทางการสื่อสารแบรนด์โดยใช้ social media และการใช้ search engine ให้ได้ผลสูงสุด

>> ไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างแบรนด์สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

>> กรณีศึกษา การสร้างแบรนด์ในตลาดต่างวัฒนธรรม เรียนรู้เส้นทางในการยกระดับจากในประเทศออกสู่ตลาดสากล

>>การปกป้องแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา เรียนรู้การปกป้องแบรนด์และจุดเสี่ยงของธุรกิจ แง่มุมทางการกฎหมายและสิทธิบัตร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างแบรนด์อาหาร, การพัฒนาแบรนด์, การสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์, ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค, รูปแบบการรับประทานของผู้บริโภค, การปกป้องแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด