สร้างความเป็นเลิศด้วยซัพพลายเชน และ โลจิสติกส์ (Excellence by Supply Chain & logistics Management)

รหัสหลักสูตร: 66353

จำนวนคนดู 1308 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สร้างความเป็นเลิศด้วยซัพพลายเชน และ โลจิสติกส์ (Excellence by Supply Chain & logistics Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและความสำคัญ

     ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทาน - ซัพพลายเชน (Supply Chain Management) เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในทั้งวงการธุรกิจและการศึกษาสำหรับในต่างประเทศแล้วมีใช้กันมานานหลายสิบปีและกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปอีกขั้น

     โดยในปัจจุบันกำลังจะก้าวข้ามไปถึงการผสมผสานรวมตัวกันกับการจัดการหลักด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการจัดการด้านการตลาด นับได้ว่าทุกวันนี้การจัดการ Supply Chain กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในหลายองค์กรระดับโลกเมื่อนำมาประกอบกับโลจิสติกส์ (Logistics Management) ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านกระบวนการปฏิบัติการด้วยแล้วเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ขอบเขตและเนื้อหา

     หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับหลักการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้พัฒนาต่อยอดผสมผสานการจัดการทั้งสามอย่างนี้เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรได้จริงเน้นการประยุกต์ใช้ในรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic) แต่การนำแนวคิดหรือการจัดการเหล่านี้ไปใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร และที่สำคัญคือมุ่งไปที่ความต้องการของลูกค้า (Customer Need)  และสามารถใช้ประโยชน์จากคู่ค้าและพันธมิตร (Partnership & Collaboration) จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ

     หลักการในระดับพื้นฐานจึงจะนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงการบริหารจัดการและยกระดับไปจนถึงการนำไปประยุกต์พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในระดับแผนกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม
     สามารถจับต้องได้หรือสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูลนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าใจภาพรวมได้ง่ายต่อยอดให้เกิด Value สูงสุดต่อองค์กรและลูกค้า
   1.  Supply Chain & Logistics Management
   2.  Holistic & Integrated Management
   3.  Smooth & Flow Management
   4.  Supply Chain –Process Model -SCOR
   5.  Supply Chain –Partnership Model–Collaboration
   6.  Supply Chain –Performance Metric Attributes (KPI)
   7.  Cost management for Supply Chain & Logistics
   8.  Inventory –The Important Common Goal
   9.  Supply Chain –Tools & Techniques

   10.  Cast Study & Best Practice Supply Chain

-    เข้าใจเข้าถึงเข้ากันได้                                     เมื่อมี Supply Chain ก็ต้องมี LogisticsManagement

-    ความสำคัญและความสัมพันธ์                           Supply ChainManagement กลยุทธ์หลักขององค์กร

-    เป้าหลัก เป้าหมายเป้าประสงค์                          Supply Chain Management  เน้นทำอะไรให้กับองค์กร

-    องค์ประกอบในมิติกระบวนการ                          Supply Chain Management in SCOR Model

-    องค์ประกอบในมิติพันธมิตร                              Supply Chain Management in Partnership Model

-    บริหารต้นทุนต้องทำก่อน                                 Cost Management ไม่รู้ก็พัฒนาอะไรต่อไม่ได้

-    สต๊อกไหล -เก็บ-จ่าย - คืน                               Inventory Management ทุกเส้นทางมุ่งเพื่อสิ่งนี้

-    ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ/ผลสำเร็จ                         Key Performance Indicator / Supply Chain Metric

-    แนวคิดเครื่องมือเทคนิคต่างๆ                           Supply Chain Tools and Techniques

-    รับมือกับโอกาสวิกฤติ                                      Supply Chain for Opportunity & Crisis and Risk

-    ถอดรหัสแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ                           Supply Chain Best Practice


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  -  ระดับผู้จัดการหัวหน้างานขึ้นไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สร้างความเป็นเลิศด้วยซัพพลายเชน และ โลจิสติกส์ (Excellence by Supply Chain & logistics Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สร้างความเป็นเลิศด้วยซัพพลายเชน และ โลจิสติกส์, Excellence by Supply Chain & logistics Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต