หลักสูตร : อบรม Project Feasibility วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ ** สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ** - อบรมในรูปแบบ Classroom

รหัสหลักสูตร: 66923

จำนวนคนดู 1366 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร : อบรม Project Feasibility วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ ** สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ** - อบรมในรูปแบบ Classroom
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          บนโลกธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ในแต่ละโครงการที่ดำเนินการอยู่ต้องตั้งอยู่บนปัจจัยพื้นฐาน นั่นคือ “ความคุ้มค่าทางธุรกิจของโครงการ และการประเมินความเสี่ยง” เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนแนวทางปฏิบัติเพื่อลดถอนความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด และที่สำคัญคือ “โอกาสและระยะเวลาของการคืนทุน” หลากหลายธุรกิจ และมากมายโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางด้านเม็ดเงิน แต่กลับก่อหนี้มหาศาล ซึ่งล้วนมาจากขาดการไตร่ตรงวางแผนและประเมิน Project Business Feasibility Study อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อลดความเสี่ยง และประเมินสถานการณ์โอกาสของความสำเร็จด้วยการนำศาสตร์ Data Anlytics มาผสมผสานกับรายละเอียดเจาะลึกของ Project Feasibility เพื่อให้ผู้บริหารรุ่นใหม่, ทายาทธุรกิจ หรือกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ Start-Up ได้นำไปประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

เวลา 09.00 – 10.30

 • บรรยายเรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเบื้องต้นด้วย 5 ปัจจัย
 • 5 ปัจจัยสำคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ Scenario และตลาด 5-Force และ Business Data Analytics
 • เจาะลึกองค์ประกอบ Project Feasibility

เวลา 10.30 – 10.45พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00

 • บรรยายเรื่อง ประเมินศักยภาพของตลาดและสภาวะวิกฤติความเสี่ยง
 • Loss และ Yield ความเสี่ยงเกิดจากกระบวนการผลิตและบริการ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ
 • หลักการของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน Payback Period
 • เทคนิคการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนและใช้เครื่องมือ Excel เพื่อคำนวณ
 • WORKSHOP : ปฏิบัติการคำนวณ NPV และ IRR ด้วย Excel + Power BI

เวลา 12.00 – 13.00พักกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30

 • บรรยายเรื่อง Business Plan กับการศึกษาความเป็นไปได้ Feasibility Study
 • Mode of Entry และการตลาดระดับสูง Marketing Innovation Development
 • ความเป็นไปได้ด้านตลาดหรืออุปสงค์ (Market or Demand Feasibility)
 • PESTEL กับการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการและธุรกิจ

เวลา 14.30 – 14.45พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00

 • บรรยายเรื่อง Agile & Scum ประยุกต์การบริการจัดการโครงการและธุรกิจ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการปฏิบัติการ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางโครงสร้างองค์การ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : อบรม Project Feasibility วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ ** สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ** - อบรมในรูปแบบ Classroom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, Project Feasibility Analysis, อบรม บริหารโครงการ, อบรม Project Feasibility Analysis, อบรมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, อบรม 2567

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด