เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ( Rules of Origin )

รหัสหลักสูตร: 66306

จำนวนคนดู 550 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า  ( Rules of Origin )
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าหรือส่งออกสินค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าในการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
     หลักสูตรนี้จะบรรยายถึงความหมายของถิ่นกำเนิดสินค้า หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการได้ถิ่นกำเนิด หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ระเบียบพิธีการศุลกากรในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางแก้ไขความคลาดเคลื่อนในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของข้อตกลงเขตการค้าเสรี
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจความหมายของถิ่นกำเนิดสินค้า
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ต่าง ๆ ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
   5.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพิธีการศุลกากรในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของข้อตกลงเขตการค้าเสรีได้อย่างถูกต้อง


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
   1.  ความหมายของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องและสำคัญ
   2.  กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการได้ถิ่นกำเนิด
   3.  หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   4.  ระเบียบพิธีการศุลกากรในการใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
   5.  ตัวอย่างปัญหา ข้อควรระวัง การผ่อนผันความคลาดเคลื่อนของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
วิธีการสัมมนา
   - การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม
รูปแบบการอบรม (Methodology)
   1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม
   2.  เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ฉัตรพล มณีกูล

สำหรับองค์กร (บัญชี การเงินและภาษี)

มีประสบการณ์ด้านศุลกากรตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ในอดีตเป็นผู้บริหารด้านการนำเข้าและส่งออก และพิธีการศุลกากรของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ( Rules of Origin )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ( Rules of Origin ), Rules of Origin

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด