registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

จำนวนคนดู 1131 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
– เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

– เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2.ขั้นตอนการทำงานของตัวแทนนายหน้าและค่าตอบแทนในธุรกิจ

3.จรรยาบรรณและสิทธิหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

4.ความรู้เรื่องผังเมืองเบื้องต้น

5.เอกสารสิทธิ์/โฉนด

6.กฎหมายที่นายหน้าควรรู้

7.การทำ Farming และการหาอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย

8.สัญญารับฝากขายประเภทต่างๆ

9.ขั้นตอนการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

10.เทคนิคการขาย และช่องทางการขาย

11.การเตรียมความพร้อมในการเข้าพบลูกค้า, การนำเสนอ, การสนทนาและตอบข้อโต้แย้ง

12.การตลาดประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว

13.การเจรจาต่อรองและปิดการขายอสังหาริมทรัพย์

14.การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และการทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

15.ความรู้เรื่องการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

16.การศึกษาศักยภาพอสังหาริมทรัพย์

17.การคำนวณมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Rental Yield)

18.เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ตัวแทนนายหน้า, อสังหาริมทรัพย์
HOT DEAL
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม จะเปิดประตูสู่การค้าขายระดับโลกผ่านเวปไซต์ขายของอันดับหนึ่งของอเมริกา (เวปอีเบย์ หรือ www.ebay.com) ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 400 ล้านคน