บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (กฎหมาย, กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน)

จำนวนเข้าชม 26047 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาแก้ปัญหาและเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Performance Management System
 • ศึกษาคำพิพากษาคดีแรงงานมากกว่า 1000 คดี

ประสบการณ์

• เป็นตัวแทนนายจ้างในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ และสหภาพแรงงาน

• อดีตประธานชมรมผู้บริหาร โรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

• อดีตประธานชมรมบริหารความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทร

• สรุปย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานที่สำคัญ มากกว่า 500 คดี

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

• ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยน แพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ( ประเทศไทย ) จำกัด

• หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ บริษัท ซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย) จำกัด

• เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์จำกัด
ลูกค้าต่างๆที่เคยแบ่งปันประสบการณ์

 • บริษัทโตโยด้าโกเซ ประเทศไทย 1 รุ่น
 • บริษํทโตโยด้าโกเซ ประเทศไทย 6 รุ่น
 • บริษํทพฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด
 • บริษํทไทยฟูดส์กรุ๊ฟ จำกัด
 • บริษํทเซอิมิทซึประเทศไทยจัด
 • พีที เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 • ชมรมบุคคลไฮเทค อยุธยา
 • ชมรมบุคคลปิ่นทอง
 • ชมรมบุคคลอีสต์เทิร์นซีบอร์ด
 • บริษัทโตโยต้าโกเซ ประเทศไทย 6 รุ่น
 • บริษัทซูมิโตโม่ รับเบอร์ไประเทศไทย 20 รุ่น
 • บริษัทยานากาว่า ประเทศไทย 5 รุ่น
 • บริษัปัญจวัฒนาพลาสติก 1 รุ่น
 • บริษัทโมนาคอมมูนิตี้ 2 รุ่น
 • บริษัทฮอนด้าปิยะ 2 รุ่น
 • บริษัทเมกเนทคอม ประเทศไทย 10 รุ่น
 • บริษัทไทนเอ็นโอเค ประเทศไทย 12 รุ่น
 • บริษัทเทคโนแฟบ ประเทศไทย 1 รุ่น
 • บริษัทสีไทยกันซานเพ้นท์ 2 รุ่น
 • บริษัทพูรูกาว่า ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัทเซอิมิทซึ ประเทศไทย จำกัด
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บริษัทท่าอากาศยานกรุงเทพ จำกัด
 • สมาคมนายจ้างอิเลคโทรนิกส์
 • ชมรมบริหารงานบุคคลอีสต์เทิรนซีบอร์ด ระยอง
 • บริษัทเอทีซี คอมซูเมอร์ 1 รุ่น
 • บริษัทอาเคเดียฟูดส์ 2 รุ่น
 • บริษัทอาร์เอฟอี ทรานสปอร์ต 3 รุ่น
 • บริษัทโอเอซิส ประเทศไทยจำกัด
 • บริษัทอุบลวัสดุ
 • บริษัทอีอีซี เอนยิเนียริ่ง 2 รุ่น
 • ยริษัทอาเคเดีย ฟูดส์ 1 รุ่น
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 10 รุ่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2 รุ่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( อาจารย์พิเศษ )
 • การประปานครหลวง 3 รุ่น
Sponsored
หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)

หลักการและเหตุผล     สัตว์รบกวนและสัตว์พาหะนำโรคที่พบบ่อยอย่างเช่นหนูและแมลงสาบนั้นสามา...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

ยืนยันจัดอบรม วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมผ่านระบบ Zoomหลักการและเหตุ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 • ทั้งหมด
 • อบรม HR
 • อบรม กฎหมาย
 • อบรม Coaching & Mindset
 • อบรม Communication Skill

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »