คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

จำนวนคนดู 3260 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูกต้อง และสิ่งที่สำคัญคือการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและองค์กร การสำนึกในความรับผิดชอบ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม และสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีความจำกัดทางด้านทรัพยากร ซึ่งบุคลากรในองค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้  อาจทำให้เกิดปัญหาติดขัดในกระบวนการทำงาน ดังนั้นความสุขในการทำงานและความสำเร็จที่สูงขึ้นขององค์กรที่เปรียบเสมือน “บ้านของเรา” จึงต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมองใหม่ ของบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นสมาชิกในบ้าน


วัตถุประสงค์

 1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการองค์กรและการทำงาน

 2. มีวิธีการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 3. ให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของคน และองค์กร

 4. พัฒนาความคิดในการเพิ่มความสำเร็จของธุรกิจ ด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วม


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. สร้างพลังแห่งความสำเร็จในการทำงาน

     ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด จาก “รอรับ” เป็น ” ริเริ่ม” ด้วยวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์

     มืออาชีพที่แท้จริง ควร คิด และ ทำ อย่างไร

     ค่านิยมแห่งความสำเร็จในการทำงานร่วมกันในองค์กร

2. ความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนเอง และ องค์กร

     พฤติกรรมของการทำงานอย่าง “รับผิดชอบ” ด้วยสำนึกของการเป็น “เจ้าของร่วม”

     “ที่ทำอยู่นี้....ดีพอแล้วหรือ” คำถามเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร

     ผลเสีย และ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น เมื่อคิดลบ ต่อองค์กร และการทำงาน

     “สิ่งที่ได้” และ “สิ่งที่ให้” จากการทำงานในองค์กร

3. ทักษะทางสังคม เพื่อการปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้คนอย่างสำเร็จและเป็นสุข

  ทัศนคคติที่ดี ต่อ องค์กร , การทำงาน และ เพื่อนร่วมงาน

     การสร้างแรงจูงใจตนเองเพื่อความสำเร็จสูงขึ้น

     เทคนิคการคุมอารมณ์ และ คลายอารมณ์

     การสื่อสารสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเข้าใจและความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

4. ทัศนคติและการคิดเชิงบวก ต่อองค์กร การทำงาน และทีมงาน

     วิธีคิดเชิงบวก ต่อ องค์กรและการทำงาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ

     การคิดเชิงบวก ต่อ เพื่อนร่วมงาน และการทำงาน (Positive Thinking)

     เทคนิคการคิดเชิงบวก เพื่อชีวิตเป็นสุข

     พลังความรักและความปรารถนาดีต่อกัน : การตระหนักถึงคุณค่าของทุกคนในทีม


Sponsored
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic life support Version 2020 รับใบวุฒิบัตรทุกที่นั่งฟรี !!!

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคล...

ดูรายละเอียด
OKRs เพื่อการบริหารงาน

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)1.OKRs คืออะไร 2.ทำไม Google จึงประสบผลสำเร็จในการนำมาใช...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์ชาญณรงค์ ปันกองงาม

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

Marketing management การบริหารการตลาด , Train the trainer – Singapore People Coach , General Management การบริหาร-จัดการทั่วไป - German Cross Cultural Management การจัดการในวัฒนธรรมผสม

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกท่านในองค์กร
สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]

 ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท ]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
เบอร์โทรศัพท์ :028827598
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: คิดบวก, คิดเชิงบวก, ทัศนคติ, positive thinking, thinking