สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Modern Human Resource Officer)

จำนวนคนดู 131 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Modern Human Resource Officer)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 8 ธันวาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 25 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HR หรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคคล มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานสรรหาว่าจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์ งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ งานอบรม งานค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ  การทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร ต้องมีความรู้สึกเข้าใจพนักงานและเข้าใจองค์กร   

การอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนตัว และศักยภาพภายนอกที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร   

  

 ใครควรเข้า(Who Should Attend) ??   

พนักงานฝ่ายบุคคลน้องใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร และเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการบุคลากรด้านต่าง ๆ   

พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน ต้องการ Update วิธีการคิดในการทำงานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร  

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :    

  

>>  บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

>> เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารปรารถนา  

>> คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

>> รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับยุคใหม่  

>> Services Mind ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

>> การประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กและเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ  

>> แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานHRที่ผู้บริหารและองค์การคาดหวัง  

          - งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร  

          - งานด้านค่าตอบแทน ค่าจ้าง  

          - งานแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหารห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิง  

          - การจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  

          - งานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน  

          - งานเอกสารที่ต้องจัดระบบในฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

          - งานด้านบริหารงานธุรการทั่วไป  

          - สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่ควรรู้  

          - การประชาสัมพันธ์ในงานด้านHR  

          - เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในด้านต่าง ๆ การลา การขาดการมาสาย การลาออก และอื่น ๆ  

           - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร  

           - เทคโนโลยีที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเรียนรู้  

           - สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

>> คำถามคำตอบ  

   

  

วิธีการเรียนรู้ :  

  - บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

  - อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

  - ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ  

  - การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม  

  

กลุ่มเป้าหมาย :  

   - เจ้าของธุรกิจขนาดSME  

   - ผู้จัดการ/หัวหน้างาน  

   - เจ้าหน้าที่ HR มือใหม่และมืออาชีพ  

   - ผู้สนใจทั่วไป  

   

.................................................................  

  

วิทยากร  :  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต  

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  

  

== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม  2561 (ระหว่าง09.00-16.30 น.) สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ - สุขุมวิท 26 ==  

  

ค่าบริการอบรมหลักสูตร :  3,400.-บาท/ต่อท่าน   (รวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)   

  


  

  

 

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ    ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล           บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   - เจ้าของธุรกิจขนาดSME   

   - ผู้จัดการ/หัวหน้างาน   

   - เจ้าหน้าที่ HR มือใหม่และมืออาชีพ   

   - ผู้สนใจทั่วไป  

สถานที่จัดงาน
โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,400.00 บาท ค่าบริการอบรมหลักสูตร :  3,400.-บาท/ต่อท่าน   (รวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:สุธาสินี
เบอร์โทรศัพท์ :0896776047

หากท่านต้องการสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Modern Human Resource Officer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรงานบุคคล, หลักสูตรเจ้าหน้าที่บุคคล, HR Modern, HR มือใหม่, HR for New HR, หลักสูตร HR
Powerful Question Skill (รุ่นที่ 2)
5900บาท
เรียนรู้เทคนิคการตั้งคำถามที่ใช่ ตรงประเด็น และทรงพลัง โดยใช้ทฤษฎี Action Learning ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3900บาท
เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน
เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะในการพัฒนาองค์กร (Organization Development with Competency Management) รุ่นที่ 3
4000บาท
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคภาคปฏิบัติของวิทยากรและที่ปรึกษาที่ทำเรื่อง Competency Management มากับมือ
Sales Supervisor & Area Manager
4,500บาท
ในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรืออื่นๆ ผู้บริหารทีมขาย ได้แก่ Sales Supervisor และ Area Manager ทุกคน เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันให้เกิดยอดขายของบริษัท
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
3900บาท
ผู้ที่กำหนดระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างต้องเข้าใจเงื่อนไขเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถปรับระดับการตรวจสอบ ให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจจับงาน NG เพื่อไม่ให้หลุดไปถึงลูกค้า
การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development ) รุ่นที่ 8
4000บาท
หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
การตรวจแนะนำ ควบคุมและติดตามผู้ประกอบการ  การออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรตามแนวทางใหม่
2140บาท
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจะได้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของผู้ประกอบการ เพื่อจะได้ตั้งรับกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง
Horenso and Visual Contrtol
3800บาท
จากปัญหาการสื่อสาร สั่งงาน ควบคุม และติดตามผลงานในการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ แนวคิดการบริหารแบบญี่ปุ่นซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับระดับ มีทักษะความชำนาญหลายด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบงานย่อยๆของตนเองแบบครบวงจร สามารถแก้ปัญหาปรับปรุงการทำงานได้ด้วย