หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

รหัสหลักสูตร: 66951

จำนวนคนดู 1319 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการนำสารเคมีมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมมีกันอย่างแพร่หลาย โดยการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกวิธีการก่อเกิดโทษได้โดยเฉพาะสารเคมีอันตรายซึ่งมีใช้กันมากมาย ซึ่งหากการสถานประกอบกิจการมีวิธีปฏิบัติกับสารเคมีอันตรายอย่างไม่ถูกต้องทั้งการเก็บรักษาการขนส่งการใช้งาน และการกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีนั้นก็อาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุและความสูญเสียรวมทั้งอาจกลายเป็นอุบัติภัยร้ายแรงได้ จากเหตุผลดังกล่าวทางผู้จัดอบรมจึงจัดทำหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี” ขึ้นเพื่อสถานประกอบกิจการที่ใช้สารเคมีและมีความสนใจให้บุคคลากรเข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

    2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมี

    3.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยจากการใช้งานสารเคมี

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี

2.อันตรายจากการทำงานกับสารเคมี

3.กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

4.ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

5.การจำแนกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

6.ข้อมูลความปลอดภัย SDS

7.ความปลอดภัยในการใช้และการจัดเก็บสารเคมี

8.การปฐมพยาบาลและการรักษาผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี

9.กิจกรรมประจำหลักสูตร

กำหนดการ

1.ลงทะเบียน

2.ทดสอบก่อนเรียน

3.อันตรายจากการทำงานกับสารเคมี

4.พักทานอาหารว่าง

5.กฎหมายสารเคมี

   •การจำแนกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

   •ป้ายและสัญลักษณ์

6.พักรับประทานอาหาร

7.ข้อมูลความปลอดภัย SDS

   •ความปลอดภัยในการใช้และการจัดเก็บสารเคมี

   •การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี

8.พักทานอาหารว่าง

9.กิจกรรมหลักสูตร และการทดสอบหลังการอบรม

ลักษณะการเรียนรู้

บรรยายให้คำแนะนำ ทดสอบหลังการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบกิจการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจหรือมีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำงานขององค์กร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี, กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี, การจำแนกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย, การปฐมพยาบาลและการรักษาผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด