ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)

จำนวนคนดู 1327 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 31 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

รู้หรือไม่ ??? ประเทศไทยจะประกาศใช้กฏหมายควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

รู้หรือไม่ ??? หากพิกัดอัตราศุลกากรอยู่ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ท่านต้องปฏิบัติกฏหมายใหม่นี้

รู้หรือไม่ ??? ทำไมถึงต้องควบคุมการส่งออกภายในองค์กร (Internal Compliance Program:ICP) ทำอย่างไร และดีอย่างไร

หรือไม่ ??? พิกัดศุลกากรมีผลการการส่งออกของท่าน

ขอเชิญผู้ส่งออก เตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาระบบการควบคุมการส่งออกผ่านระบบ ECCN และพิกัดศุลกากรในระดับสากลและไทย , กฏหมายการควบคุมการนำเข้าส่งออก และพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง , แนะนำการจัดทำระบบการควบคุมการส่งออกภายในองค์กร (ICP) และทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อนำพิกัดอัตราศุลกากรไปใช้อย่างถูกต้อง ส่งออกได้อย่างถูกต้อง ---ไม่สะดุด ราบรื่น ----ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ระบบการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง WMDในระดับสากลและไทย

          * WMD-DUI CONTROL SYTEM MODEL

          * การควบคุมด้วยภาครัฐออกกฎหมายควบคุมการส่งออก : ด้วยรหัส ECCN กับรหัสตัวเลข HS

          * สรุปการตรวจสอบสินค้า DUI บัญชี 1 ตาม ปก. พณ. 2558 ด้วยรหัส ECCN-HS

          * ระบบ E-TMD/TCWMD ช่วยค้นหารหัส ECCN-HS

          * EX-CHEMICAL DUI

            (บรรยายโดย ดร.สงบ สิทธิเดช)

2.กฏหมายการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของไทย กับสินค้า DUI

          * การควบคุมโดยภาครัฐ กม. ภายใน 13+1 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ WMD-DUI

          * ลักษณะการควบคุมนำเข้า – ส่งออก – นำผ่าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          * ร่าง พ.ร.บ. การค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

          * กฏหมายศุลกากรกับการควบคุมส่งออกสินค้า

          * พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้า DUI

          * ใบขนสินค้าขาออก ประเภท 1 ที่ต้องควบคุม DUI

          * ข้อยกเว้นสำหรับเขตปลอดอากรในพื้นที่ EEC

          * ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย

             (บรรยายโดย ดร.สงบ สิทธิเดช)

3.ระบบการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางภายในองค์กร INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM (ICP)

          * INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM (ICP) ในระดับสากล

          * ระบบงานควบคุมสินค้าภายใน (ICP)

          * การควบคุมภายใน (COSO)

          * หลักเกณฑ์ ICP ของ EU , US และ ไทย

          * เปรียบเทียบข้อกำหนด ICP : COSO-TH-EU-US

          * ระบบ E-ICP ของไทย

                  1. การกำหนดคำมั่นสัญญาของผู้บริหารองค์กร (COMMITMENT MANAGEMENT)

                  2. การตรวจสอบการซื่อขายที่ปลอดภัย (TRADE SCREENING)

                  3. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร (TRAINING)

                  4. การเก็บรักษาข้อมูล (RECORD KEEPING)

                  5. การตรวจสอบและประเมินระบบงาน ICP ภายในองค์กร (AUDITING)

                  6. การรายงานและลงโทษบุคลากรที่ละเมิด กม. (PENALTIES AND REPORTING)

          * ผู้ประกอบการมาตราฐาน AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR: AEO 

             (บรรยายโดย ดร.สงบ สิทธิเดช) 

4. พิกัดอัตราศุลกากรไทยเบื้องต้น

          * HARMONIZED SYSTEM: พิกัดอัตราศุลกากรไทยและสากล

          * การตีความตามพิกัดอัตราศุลกากร

          * หลักสำคัญของการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร

          * ข้อควรรู้ เพื่อจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร

          * ความหมายของตารางพิกัดอัตราศุลกากร

          * ฝึกปฏิบัติ และ ตัวอย่างการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร

          * การค้นหาพิกัดศุลกากรระบบอิเลคทรอนิคส์

            (บรรยายโดย อ.ธงชัย สุมโนทยาน)

 *** แถมฟรี CD เอกสารประกอบคำบรรยายเนื้อหา ***

 

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ดร.สงบ สิทธิเดช

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ประสบการณ์ด้านกฎหมายศุลกากรมาตั้งแต่ปี 2523 ผลงานที่สำคัญคือการจัดทำหนังสือคำอธิบายกฎหมายศุลกากรเรียงมาตราเมื่อปี 2532 ปัจจุบันได้ขยายศาสตร์ของการศึกษาจากสาขานิติศาสตร์ ไปเป็นสาขาศิลปศาตร์และสาขารัฐประศาสนศาตร์ ฯลฯ


ธงชัย สุมโนทยาน

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ผู้ทรงคุณวุฒิและเชียวชาญทางศุลกากร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้นำเข้า-ส่งออก
  2. ตัวแทนออกของ
  3. ผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท อัตราค่าอบรม/สัมมนา 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

** ราคานี้รวมของว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน

** สมัครภายใน  15 ม.ค. 2563 ค่าสัมมนา 4,100 บาท

** สมัครภายใน 10 ก.พ.2563 ค่าสัมมนา 4,300 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณัฎฐกานต์
เบอร์โทรศัพท์ :062-9481929

หากท่านต้องการสมัคร เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: DUI, ICP, สินค้าที่ใช้ได้สองทาง, การควบคุมการส่งออก, กฏหมาย
นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)
3900บาท
แนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค HR 4.0 คุณลักษณะของนัก HRM ที่องค์กรใดก็พึงประสงค์เครื่องมือของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Tools) แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงาน HRM ด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานองค์กรในยุคธุรกิจ 4.0  เป็นต้น
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ  สำหรับหัวหน้างานและการบริหารงานบุคคล
3,800บาท
Update!!! การเปลี่ยนแปลงล่าสุด กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่หัวหน้าและ HR ควรทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติง่าย บรรยายแบบถาม-ตอบ ในข้อสงสัยไม่ใช้ศัพท์กฎหมายที่ฟังเข้าใจยาก ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คื
การใช้เครื่องมือใน Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4,800บาท
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้มากขึ้น ทำความรู้จักกับประโยชน์ของเครื่องมือและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน  (5S and Kaizen in Office)
3900บาท
เป็นการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เกิดความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยระบบ 5ส. และใช้ (ไคเซ็น) ปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง
“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
3000บาท
การปฏิบัติงานในองค์กรนั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงาน โดยทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานหนึ่งของทักษะสื่อสาร คือ “การสื่อสารด้วยการเขียน”