Super Admin

จำนวนคนดู 223 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Super Admin
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ

- ความสำคัญของงานธุรการ

- การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

- บทบาทหน้าที่ และลักษณะงานธุรการ

- แบบทดสอบ

หลักการบริหารและการพัฒนา

- แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ

- กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

o การพัฒนาบุคลิกภาพ และความมั่นใจ

o การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)

o การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และนำเสนอ)

- การบริหารสำนักงานยุคใหม่

- การบริหารระบบงานเอกสาร

- การบริหารระบบ outsource

- การบริหารการประชุม

สรุปประเด็นปัญหากลุ่ม (Group Case Study) และเฉลย

คำถาม – คำตอบ


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: admin, ธุรการ, ศักยภาพบริหารงานธุรการ, เลขานุการ, เทคนิคการประชุม, super admin

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)