ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker) (รุ่น 12/2562)

จำนวนคนดู 83 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker) (รุ่น 12/2562)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
– เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

– เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2.ขั้นตอนการทำงานของตัวแทนนายหน้าและค่าตอบแทนในธุรกิจ

3.จรรยาบรรณและสิทธิหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

4.ความรู้เรื่องผังเมืองเบื้องต้น

5.เอกสารสิทธิ์/โฉนด

6.กฎหมายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และนิติกรรมต่างๆ ที่นายหน้าควรรู้

7.การทำ Farming และการหาอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย

8.สัญญารับฝากขายประเภทต่างๆ

9.ขั้นตอนการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

10.เทคนิคการขาย และช่องทางการขาย

11.การเตรียมความพร้อมในการเข้าพบลูกค้า, การนำเสนอ, การสนทนาและตอบข้อโต้แย้ง

12.การตลาดประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว

13.การเจรจาต่อรองและปิดการขายอสังหาริมทรัพย์

14.การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และการทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

15.ความรู้เรื่องการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

16.การศึกษาศักยภาพอสังหาริมทรัพย์

17.การคำนวณมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Rental Yield)

18.เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมนายหน้าอสังริมทรัพย์, อบรมสัมมนาฟรี, อบรมนายหน้า, อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจนายหน้าบ้านมือสอง, คอร์สเรียน
หลักสูตร กฏหมายอสังหาฯ ที่นักลงทุนต้องรู้(RE100)
24000บาท
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง กับที่ดินและมีผล
การสัมมนาแนะนำอาชีพ ในหลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาแนะนำอาชีพ หลักสูตรพื้นฐานสู่การเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปูพื้นฐานสู่การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
สัมมนารับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่าย กับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำแต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้แก่นักธุรกิจเจ้าตลาดหรือรายเดิม
Negotiation for Success ( สุดยอดการเจรจาต่อรองทางอสังหาริมทรัพย์ )
3999บาท
อย่าพลาดโอกาสทางอสังหาริมทรัพย เพียงเพราะคุณเจรจาต่อรองไม่เป็น ให้ความรู้และประสบการณ์ของผู้สำเร็จจริง มาช่วยคุณในทุกการเจรจาต่อรอง ด้วยหลักการง่ายๆ เพียง 15 ข้อ 15 เคล็ดลับ ของปรมาจารย์ระดับโลกอย่าง T.harv Eker พร้อม Workshops Board Games ด้านอสังหาริม
สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์  Certified Pro Real Estate Brokers.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายหน้าอสังหาฯ...นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี…!!!
รวยไปด้วยกันกับเนอร์วาน่า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรที่ให้ทุกท่านได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของวงการอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์