เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

“การสร้างรูปแบบความร่วมมือ และการพัฒนาธุรกิจ (Co-operation & Development Model)"

จำนวนคนดู 227 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“การสร้างรูปแบบความร่วมมือ และการพัฒนาธุรกิจ (Co-operation & Development Model)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 22 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ปัจจุบันนี้ ธุรกิจที่จะดำรงอยู่ได้ ไม่ง่าย มีหลายปัจจัย ที่ทำให้ธุรกิจเดิมๆต้องล้มหายไป เพราะไม่สามารถแข่งขันได้

และปัจจัยหลักก็มาจาก Technology ที่เปลี่ยน และมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบคู่ขนานที่ทรงพลังมาก

นั้นก็คือ Customer behavior (นิสัยของคนทั้งโลกเปลี่ยนไป แม้แต่พนักงานของเรา) และ New Business Model (ที่จะมาล้มธุรกิจเดิมๆที่เราเรียกว่า Business Disruption)

การมาของทั้ง 2 สิ่งนี้ ได้สร้างการเปลี่ยนจะไม่มีวันย้อนกลับมา  นั้นหมายความว่า ถ้าองค์กรของท่านยังไม่ได้ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมอยากที่จะดำรงอยู่ได้ 

จากประสบการของผมในการเป็นที่ปรึกษา และการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกิจ (Auditor) มามากกว่า 30 ปี ทำให้ผมเห็นปัญหาขององค์กรธุรกิจ และสรุปได้ว่า ถ้าจะทำให้พวกเขาจะดำรงอยู่ได้ เราต้องป้อน องค์ความรู้ใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ทัศนคติที่ถูกต้อง ให้กับองค์กรนั้นๆ นั้นหมายถึงในทุกระดับชั้นของพนักงานในองค์กร

ในฐานผู้นำองค์กร คุณไม่มีทางเลือก ถ้าคุณต้องการที่จะคงอยู่ต่อไป หรือได้รับชัยชนะก็ตาม คุณจะต้องให้ แม่ทัพ นายกอง หรือพลทหาร ของคุณได้เข้าใจถึง !!

1. สถานการณ์ของสนามรบ !! คุณว่าพนักงานของพวกคุณเข้าใจธุรกิจที่ทำอยู่ และภาพภายนอกนั้นดีแค่ไหน (เราต้องทำให้พวกเขารู้จัก Outside)

2. ได้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองหรือยัง !! คุณว่าพวกเขาทำงานกันด้วย ประสิทธิระดับไหน (เราต้องทำให้พวกเขาเข้าใจ Inside)

3. พวกเขาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพแล้วยัง !! คุณว่าพวกเขาพร้อมและเข้าใจ ถึงการที่จะทำงานร่วมกัน และการสนับสนุนกันแล้ว !! (เราต้องทำให้พวกเขาเข้าใจ Human Side)

คุณเห็นโจทย์และคำตอบแล้ว ว่าองค์กรธุรกิจที่จะชนะและอยู่รอดได้นั้น ต้องการอะไร !!

และผมได้เตรียมโปรแกรมการอบรม ที่จะให้แนวคิดทั้งหมดนี้ กับทีมของคุณแล้ว !!

โปรแกรมนี้มีชื่อว่า

“การสร้างรูปแบบความร่วมมือ และการพัฒนาธุรกิจ”

(Co-operation & Development Model)

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ ผู้จัดการ และหัวหน้างานของคุณ ได้เข้าใจถึงปัญหาและสถานการณ์ของธุรกิจ (Outside) / การจัดการธุรกิจและกับตัวเอง (Inside) / การจัดการกับผู้คน (Human side) ทั้งหมดนี้มันผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก และเมื่อพวกเขากระจ่างแจ้งในทั้ง 3 ประเด็นนี้แล้ว ก็ไม่ยากที่พวกเขาจะขับเคลื่อนมันไปได้ !!

หัวข้ออบรมสัมมนา

 โปรแกรมนี้ใช้อะไรมาตอบโจทย์นี้ !!

1.เพื่อตอบโจทย์ Out Side ด้วยแนวคิดการของ Business Model Canvas (BMC) เพื่อให้พวกเขาเข้าใจ ธุรกิจ การแข่งขัน ระบบสนับสนุน การคิด Innovation

2.เพื่อตอบโจทย์ Inside ด้วยแนวคิดการพัฒนาแบบ IKIGAI เพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึง เป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายของชีวิต

3.เพื่อตอบโจทย์ Human Side เราจะให้แนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Love Quotient เพื่อให้พัฒนาให้พวกเขาเข้าถึงการเป็นผู้นำที่ดี (ทีมที่ดีมาจากผู้นำที่ดี)

และผลลัพธ์ของการใช้ทั้ง 3 เครื่องมือนี้คือ ทำให้ทีมมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ของธุรกิจ ขององค์กร และของตัวเขาเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงในทุกๆกิจกรรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนั้นคือ

ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถพัฒนาความร่วมมือต่อไปจนได้ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (Innovation) หรือ รูปแบบการทำธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ (New Business Model)

โปรแกรมนี้เรามีหัวข้อ และเนื้อหาอะไรบ้าง 

Part A : แนวคิดของ IKIGAI

>Goal for life

>Goal for Business

>Goal Setting

Part B : Business Model Canvas 9 Blocks

>Business Situation

>Product Value + Customer Segment

>Business Supporting + Innovation

Part C : การบริหารงานแบบ Love Quotient

>Who are you ?

>Why they need Love ?

>The way of Love.

ทั้ง 3 parts นี้จะให้แนวคิดใน Principle / Case Study / Work shop ใน 1 วันของการอบรม ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ


วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อ

>พัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร ระดับจัดการ ระดับหัวหน้าแผนก ผู้นำหน่วย ให้มีความรู้แบบองค์รวม

>พัฒนาองค์กรธุรกิจที่ต้องการ พัฒนาทีม พัฒนาธุรกิจ ให้ใหม่และสดอยู่เสมอ

ทำไมคุณต้องมาเรียนกับเรา...เพราะเราใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ถึง เพื่อมาถ่ายทอดแนวคิดใหม่ๆให้กับองค์กร ของท่าน

 ข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน

> อ.อนันต์ วชิราวุฒิชัย จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำมามากกว่า 30 ปี ได้แก่ : B.Grimm Group, Thai Summit Group, Fujikura Group ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/ Logistic / BOI / Import & Export/ Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing

>ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร Tangram Strategic Consultant ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ทำงานในเรื่อง Business Model + Branding และ งาน Part Time GM

จากข้อมูลนี้ ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหาร New Project ในจินตนาการ ให้กลายมาเป็นธุรกิจ ที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

สถานที่จัดงาน

ม.เกษตร บางเขน

เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 20,000.00 บาท ห้องเรียนนี้เป็นอย่างไร ?

ห้องเรียนนี้ เราออกแบบให้เป็นแบบ In-House Training โดยใช้เวลา 1 วัน (9.00-16.00) เพื่อให้ทีม Leader ได้เข้ามาร่วมรับรู้ และเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน เวลาเดี่ยวกัน ทำให้ทั้งหมดเห็นภาพธุรกิจเดียวกัน

เพราะเราเชื่อว่า การสอนที่ดี แค่มีประสบการณ์ ไม่เพียงพอ เราต้องมีหลักการที่ถูกต้องด้วย เราคิดทุกอย่าง ที่จะทำให้การถ่ายทอดได้ดีที่สุด เราใช้หลักการ Small Class Room เพื่อให้ผู้สอนได้ลงรายละเอียดได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่ เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ

โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ : อ.โอ่ง - อนันต์ วชิราวุฒิชัย (Tangram Strategic Consultant) ,

 

FB Page : tangram.stracon / principle4biz

Blogger :The Principle” 

Our Website : anantvachi.wixsite

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Tangram Strategic Consultant
ชื่อผู้ติดต่อ:อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
เบอร์โทรศัพท์ :0898149612

หากท่านต้องการสมัคร “การสร้างรูปแบบความร่วมมือ และการพัฒนาธุรกิจ (Co-operation & Development Model)"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ฺีสร้างทีม, Team Building, พัฒนาองค์กร, งานบุคคล, สร้างผู้นำ, สร้างธุรกิจ
เจาะประเด็นปัญหาราคาศุลกากร กับการประเมินราคาสินค้านำเข้า
4500บาท
อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องราคาศุลกากรเป็นเรื่องคาใจ จนก่อให้เกิดปัญหา !!!!
สัมมนาออนไลน์ : การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team  Leaders)
1500บาท
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ
เทคนิคการกำหนดขนาดและพิกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาดในแบบงานวิศวกรรม (Engineering Drawing of Dimension and tolerances)
3900บาท
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอ่านแบบกำหนดขนาดเพื่อบ่งบอกรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและอ่านค่าพิกัดเกณ์ความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาดได้ถูกต้อง
ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ
3900บาท
เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น อันนำไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800 บาท (ยังไมบาท
ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนท
การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต
3500บาท
การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ซึ่งความสูญเสียที่เป็นสาเหตุที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในกระบวนการคือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Human Error) ดังนั้นถ้าหัวหน้างานและพนักงานปฏิบัติการเข้าใจความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในมิติของ “ข้อบกพร่องและส
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
3800บาท
องค์กรที่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น และหัวหน้างานจะเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะนำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในก