การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร

รหัสหลักสูตร: 65612

จำนวนคนดู 2005 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิก
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจิตสำนึกในตนเองในการทำงานและการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า
 5. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของคนกับองค์กร
 6. เพื่อให้พนักงานทราบหลักการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 7. เพื่อให้พนักงานทราบวิธีการในการทำให้พนักงานรักในองค์กร
 8. เพื่อให้ทราบบทบาทของหัวหน้างานและองค์กรในการสร้างความผูกพันกับองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาอบรม

 • การวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
 • เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 • ความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
 • ความคาดหวังของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
 • จิตสำนึกของคนทำงานและจิตสำนึกรักองค์กร
 • จิตสำนึกคุณภาพ
 • จิตสำนึกบริการ
 • กระบวนการเพิ่มผลิตภาพในตนเองเพื่อการเพิ่มผลผลิตขององค์กร
 • วิวัฒนาการของคนสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์กร
 • ความสัมพันธ์ของคนกับองค์กรในยุคปัจจุบัน
 • คนกับงานในสายตาของนักจิตวิทยา
 • ความหมายของความผูกพันกับองค์กร
 • รูปแบบของความผูกพันกับองค์กร
 • ปัจจัยบวกและลบ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
 • ลักษณะของงานที่สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น
 • ความหมายของ คำว่า “งาน”
 • บทบาทของหัวหน้างานในการสร้างความรักในองค์กร
 • บทบาทของผู้บริหารในการสร้างความรักในองค์กร
 • ความสุขจากการทำงาน
 • การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรักองค์กร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน ผู้จัดการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสร้างจิตสำนึกในองค์กร, อบรมสร้างจิตสำนึก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้