การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการ Just in time และ Lean Manufacturing

รหัสหลักสูตร: 66278

จำนวนคนดู 1467 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการ Just in time และ  Lean Manufacturing
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      Just In Time (JIT) มีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง เช่น ระบบการผลิตแบบ Lean, ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) และระบบทันเวลาพอดี ซึ่งระบบดังกล่าวคือ ระบบการผลิตซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการขจัดความสุญเปล่าต่าง ๆ ทั้งหมดปัจจัยการผลิตต่าง ๆ จะต้องถูกนำมาใช้แบบทันเวลาพอดีคือ ปัจจัยที่ต้องการ, ในเวลาที่ต้องการ และในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น          
      LEAN คือ ปรัชญาในการผลิต ที่ถือว่าความสูญเปล่าเป็นตัวทำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น และควรที่จะมีการนำเทคนิคต่าง ๆมาใช้ในการกำจัดความสูญเปล่าเหล่านั้นออกไป การผลิตแบบ Lean คือการใช้หลักการชุดหนึ่งในการระบุและกำจัดความสูญเปล่าเพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการทันเวลาที่ต้องการ Lean คือแนวทางที่จะพัฒนา จังหวะ (RHYTM), การไหล (FLOW) และสมดุล (BALANCE) ในกระบวนการผลิตใด ๆ          

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผล และความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงเทคนิคการลดต้นทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ Just in time และ Lean Manufacturing
    2. หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการ Just in time และ Lean Manufacturing” จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการผลิต ได้เข้าใจ และสามารถนำระบบ Just in time และ Lean มาใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำอย่างเหมาะสม และทำให้องค์กรมีโอกาสที่จะมีผลกำไรในการดำเนินธุรกิจได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร
   1. ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in time) คืออะไร คุณลักษณะ หลักการพื้นฐานและประโยชน์
   2. ความแตกต่างระหว่างการผลิตแบบ Just in time และ Just in Case (JIC)
   3. การผลิตและการบริการแบบ Just in time และ Just in Sequence (JIS)
   4. การนำหลักการผลิตแบบทันเวลาพอดีไปใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
   5. การเพิ่มศักยภาพการจัดการบริหารกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN
   6. การลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
   7. การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)
   8. การจัดสมดุลสายงาน (Line Balancing)
   9. การผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)
   10. การทำงานอย่างเป็นมาตรฐาน (Standardized Works)
   11. ระบบการผลิตแบบดึง (Pull System)
   12. การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิต (Single Minute Exchange of Dies : SMED)
   13. กิจกรรม 5ส.
   14. Kaizen (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)

   15. A3 form

วิธีการสัมมนา   

   - การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการ Just in time และ Lean Manufacturing
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการ Just in time, การผลิตด้วยหลักการ Just in time และ Lean Manufact

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด