การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 188 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 หลักการเเละเหตุผล

การดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเข้าใจในประเด็นด้านคุณภาพ และธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนั้นจะต้องนำมันมาใช้ ระบบบริหารคุณภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ท่านเสียเวลา เงิน และลูกค้า นั่นคือเหตุผลที่สำคัญที่จะทำระบบให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นตามกรอบของการดำเนินการบนพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินการส่งมอบได้อย่างสม่ำเสมอ และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน 


การได้รับทักษะที่จำเป็นในการดำเนินทบทวนสถานะปัจจุบันขององค์กรของท่าน และการดำเนินการตามหลักการที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 โดยใช้วิธีการเข้าถึงทีละขั้นตอน

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดทำ แผนการดำเนินงาน การจัดทำเอกสารที่จำเป็น การเฝ้าติดตามระบบบริหารคุณภาพของท่าน และการบรรลุถึงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 • ระบุผลประโยชน์ที่สำคัญให้กับองค์กรของคุณ จากการดำเนินระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 
 • จัดทำแผนและกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน 
 • ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม 
 • ดำเนินระบบที่ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาด 
 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 

เนื้อหาเเละหลักสูตร 

 • กรอบทั่วไปสำหรับการดำเนินการมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ตามวงจร PDCA 
 • พิจารณาแนวคิดหลักและข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015 จากมุมมองของการดำเนินงาน
 • การดำเนินการตามหลักการที่สำคัญและข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015
 • เอกสารสารสนเทศที่เฉพาะสำหรับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001: 2015
 • การวิเคราะห์ช่องว่างที่จะใช้ทบทวนระบบปัจจุบันของท่าน

 รูปเเบบการอบรม : การบรรยาย 

ผู้ควรเข้าอบรม 

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การดำเนินงาน การรักษา การกำกับดูแลและการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 

 หมายเหตุ 

 • การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่างน้อย 14 วัน ทำการ มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าอบรม (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสาร และอุปกรณ์) 
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรของบริษัท ได้แก่ Central Lab , AMARC Lab , Siam Training Co.,Ltd. , บจก.ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส , จก.เอชอาร์ ดีโซลูชั่น 
 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค  
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015 
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบมาตรฐานเเละคุณภาพ, การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015