หลักสูตรอบรม PDCA การวางแผนงาน วัดผล ภาวะผู้นำ

รหัสหลักสูตร: 66810

จำนวนคนดู 840 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม  PDCA การวางแผนงาน วัดผล ภาวะผู้นำ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          PDCA เป็นระบบการทำงาน และระบบการคิดที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งในปัจจุบันยังเป็นแม่แบบโครงร่างของระบบการมาตรฐาน หรือ ระบบ ISO เกือบทุกฉบับอีกด้วย โดยเฉพาะผู้นำจำเป็นจะต้องนำและสามารถประยุกต์ใช้ PDCA ในการทำงานจริงนั้น จะทำให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิผลสูงสุดต่องานทุกอย่าง หากแต่ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจ และสามารถใช้กับงานที่หลากหลายได้อย่างคล่องแคล่ว

          หลักสูตรนี้ จะทำให้มองเห็นระบบการคิดของการวัดผลงาน การสร้างภาวะผู้นำ และการประยุกต์ใช้ PDCA กับงานหลายชนิด ทั้งงานที่เป็นโครงการ งานที่ทำเป็นประจำ หรือ งานการปรับปรุงและการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริง เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้จริง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกระบวนการทำงานตามหลักการ PDCA การวางแผนงาน วัดผล

          2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA กับงานที่ผู้เข้าอบรมทำอยู่ในปัจจุบัน

          3.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

          4.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงงาน ร่วมกับกิจกรรม 5ส,Kaizen เป็นต้น

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยาย การโค้ชชิ่งแบบ Small Group การปภิปราย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          •แนวคิด และหลักการของ PDCA

          •การสร้างภาวะผู้นำกับการนำ PDCA ไปวางแผน และวัดผลงาน

          •การพัฒนาทักษะการคิดของภาวะผู้นำตามแนวทาง PDCA

                    oการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

                    oการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

                    oการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

          •Workshop 1: การพัฒนาทักษะการคิด พร้อมนำเสนอ

          •เครื่องมือในการบริหารงานแบบ PDCA เช่น 5ส,Kaizen เป็นต้น

          •การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Problem Solving)

          •การประยุกต์ใช้ PDCA กับการวางแผนงาน และบริหารเวลา (Project Management & Time Management)

          •การต่อยอด เพื่อการปรับปรุง และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดการใช้ Feedback ด้วยกระบวนการ CFR และวัดผลงาน

          •Workshop 2: การสร้างวัฒนธรรมร่วมกันในการทำงานร่วมกัน แบบเข้าอกเข้าใจกัน ภายใต้การใช้ PDCA ผ่านกระบวนการ CFR (การสื่อสาร การให้ข้อมูล การสร้างการยอมรับร่วมกัน)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          •พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม PDCA การวางแผนงาน วัดผล ภาวะผู้นำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม PDCA การวางแผนงาน วัดผล ภาวะผู้นำ, PDCA, อบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมออนไลน์, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด