หลักสูตร C-TPAT Program MAS 2020

จำนวนคนดู 396 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

CBP ประการศปรับข้อกำหนดพื้นฐาน (ขั้นต่ำ) ของ C-TPAT จากเดิม 8 ข้อ  เป็น 12 ข้อ 

เริ่มประกาศ มิถุนายน 2563 

Minimum Security Criteria ของ C-TPAT Program 

ได้มีการปรับข้อกำหนดใหม่จากเดิม 8 ข้อ เป็น 12 ข้อ

- Security Vision & Responsibility (New)

- Risk assessment (New)

- Cybersecurity (New) 

- Agricultural Security (New)


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการบรรยาย

- C-TPAT เบื้องต้นและวัตถุประสงค์ของ Program

- การเข้าร่วมโครงการและยื่นขอรับรอง

- หลักปฏิบัติของ C-TPAT เน้นที่ Risk

- การประเมินความเสี่ยงตามหลักการของ CBP ทั้งหมด 5 ขั้นตอน

- การปรับระบบการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยง และการ Follow must

•การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business partner requirements)

•ความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก (Container and Trailer security)

•การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access control)

•ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal security)

•ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedure security)

•ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security)

•ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information technology security)

•การฝึกอบรมและการสร้างสำนึกในเรื่อง Security

- กระบวนการตรวจสอบโดยศุลกากรสหรัฐอเมริกา

- มาตรฐานอ้างอิงในการ Seal ตู้ Container ISO 17712

- การดูแลสภาพความเสี่ยง เพื่อป้องกันการ Disqualify


Sponsored
เตรียมความพร้อมรับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Ready for Implementing PDPA) * แนวคิดยุคดิจิทัล *เข้าใจง่าย *มีตัวช่วย *ทำได้ไว

หลักการและเหตุผล :             พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Pers...

ดูรายละเอียด
สื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์ IR (นักลงทุนสัมพันธ์) Easy Communication for IR - INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท ทางด้านการ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: C-TPAT, MSC 2020, Shipping, ISO, ความปลอดภัย security, security