หลักสูตร การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า

จำนวนคนดู 194 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 มกราคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

           ธุรกิจจะเติบโตได้ จำเป็นต้องมีการขยายงานขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะขยายงานขายเพิ่มขึ้นได้จะต้องมีการแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่ตลอด ธุรกิจที่สามารถหาลูกค้าใหม่เข้ามาได้ตลอดอีกทั้งยังบริหารลูกค้าเก่าให้คงอยู่ต่อได้ จะมีการขยายการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆและมีฐานลูกค้าที่มั่นคงให้กับธุรกิจ

          ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่าอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ พร้อมช่วยวิเคราะห์และคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังต่อความสามารถในการสั่งซื้อจากลูกค้าที่คาดหวังแต่ละรายแต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

“มองเห็นประโยชน์ที่ได้จากลูกค้าใหม่ และเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากลูกค้าเก่า”

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อสร้างแนวคิดในการขยายงานเพิ่มพื้นที่งานขายจากแหล่งลูกค้าใหม่

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แหล่งในการหาลูกค้าใหม่

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคการเข้าพบลูกค้า

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การบริหารลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1.แนวคิดในการแสวงหาลูกค้าใหม่

2.ประโยชน์ของการแสวงหาลูกค้าใหม่

3.10 แหล่งในการหาลูกค้าใหม่

4.วิเคราะห์ความคิด/พฤติกรรม/ลักษณะของลูกค้าที่คาดหวัง

5.เกณฑ์ในการคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังจากการแสวงหา

6.การบริหารรายชื่อลูกค้าที่คาดหวัง

7.การจัดลำดับความสำคัญในการนัดหมายก่อนหลังของลูกค้าใหม่

8.วิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านในการนัดหมาย

9.การนัดหมายลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล

10.การเข้าพบลูกค้า

11.การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า

12.กลยุทธ์การเข้าพบลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล

      •ลูกค้าให้โอกาสแบบผ่านๆ

      •ลูกค้าให้โอกาสแบบตรวจสอบ

      •ลูกค้าไม่ให้โอกาสแบบผ่านๆ

      •ลูกค้าไม่ให้โอกาสแบบตรวจสอบ

      •ลูกค้ามีลำดับหลายชั้นในการขอเข้าพบ

13.การบริหารและกลยุทธ์การมัดใจลูกค้าใหม่

14.การวางแผนสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่

15.การสร้างเกณฑ์ประเมินลูกค้าใหม่และการวางแผนบริหารผลการประเมิน

16.การรักษาและบริหารลูกค้าเก่าที่มีให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน

17.กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

18.Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

     •ให้โจทย์การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า

     •ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ

     •วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

19.สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม

20.ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, การขาย/ตลาด, ฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด